Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 252
  Tổng lượt truy cập: 874254

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho đạt nhiều kết quả trong thực hiện đề án tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
24/09/2018

Qua 2 thực hiện đề án về Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên giai đoạn 2016-2020; từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy Đảng ở TP Mỹ Tho luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng xã hội ở địa phương làm công tác tư tưởng, từng bước đổi mới hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm, đã tổ chức 65 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo lý luận chính tri với 6.947 học viên. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII được các cấp ủy Đảng chú trọng, nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân; bước đầu mang lại kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân; kết quả, hàng năm, 100% cơ sở đảng đều tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ 98,87%; mỗi cán bộ lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch thực hiện, có 99,2% cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thành phố đến cơ sở xây dựng kế hoạch nêu gương. Đối với công tác tuyên truyền, thành phố luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh ủy, tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị, xã hội nổi bật, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với phong trào thi đua yêu nước, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phê phán những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội... Đồng thời, nhân các dịp kỷ niệm, ngày truyền thống, các ban ngành, đoàn thể thành phố và phường – xã tổ chức sinh hoạt truyền thống, kể chuyện, tọa đàm, hội thảo, hội thi… cho các đoàn viên, hội viên, học sinh. 

                                  Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE