Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)        
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 320
  Tổng lượt truy cập: 873967

Chi tiết tin

Thông báo xã Đạo Thạnh đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
09/10/2018

​Kính gửi: Toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố Mỹ Tho

 

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13/7/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, Thành ủy Mỹ Tho đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 06/10/2011 về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho đã đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ra mắt xã nông thôn mới Đạo Thạnh trong năm 2018.

Đến nay, Ủy ban nhân dân xã Đạo Thạnh đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập… và đã lập các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng dẫn tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Nay Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố được biết và đóng góp ý kiến đối với kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới của xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho.

Mọi ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới của xã Đạo Thạnh xin vui lòng gởi về Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố (thông qua Phòng Kinh tế, địa chỉ số 17 Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Mỹ Tho) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định./.

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE