Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 71
  Tổng lượt truy cập: 907036

Chi tiết tin

Thông báo mời thầu, gói thầu: Xây dựng cơ sở hạ tầng cho LIAs 13B – Phường 3 (khu tái định cư kênh Xáng Cụt) + Hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – Phường 3 (Phần khối lượng còn lại và phát sinh tăng – giảm, dự phòng 10%)
06/01/2018

                                                                THÔNG BÁO MỜI THẦU

Dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.

Tín dụng số: Cr 5083-VN.

Tên gói thầu: Xây dựng cơ sở hạ tầng cho LIAs 13B – Phường 3 (khu tái định cư kênh Xáng Cụt) + Hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – Phường 3 (Phần khối lượng còn lại và phát sinh tăng – giảm, dự phòng 10%).

Số tham chiếu: MT-PW-1.10a.

 

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho gói thầu MT-PW- 1.10a Xây dựng cơ sở hạ tầng cho LIAs 13B – Phường 3 (khu tái định cư kênh Xáng Cụt) + Hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – Phường 3 (Phần khối lượng còn lại và phát sinh tăng – giảm, dự phòng 10%).

2. Thay mặt Chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Mỹ Tho nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu MT-PW- 1.10a Xây dựng cơ sở hạ tầng cho LIAs 13B – Phường 3 (khu tái định cư kênh Xáng Cụt) + Hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – Phường 3 (Phần khối lượng còn lại và phát sinh tăng – giảm, dự phòng 10%), với các nội dung như sau:

i. Mô tả sơ lượt gói thầu:

1. LIA 13B – Phường 3 (khu tái định cư kênh Xáng Cụt):

i. San lắp mặt bằng: Tổng diện tích san lắp mặt bằng là 30.745m2, cao độ san lắp +2,00m.

ii. Hệ thống giao thông: Tổng chiều dài tuyến đường là 1.208,89m (Tuyến rộng 5,5m vĩa hè hai bên, mỗi bên rộng 2,5m: 1.000,07m; Tuyến rộng 5,5m không vĩa hè: 48,31m; Tuyến rộng 3,5m vĩa hè một bên rộng 2,5m: 80,51m; Tuyến rộng 8m vĩa hè hai bên mỗi bên rộng 3m/7m: 80m). Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa hạt mịn, vĩa hè lát gạch terazzo, hệ thống cây xanh.

iii. Hệ thống thoát nước: Xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt cặp theo các tuyến đường giao thông với kết cấu: Hệ thống thoát nước mưa sử dụng cống bê tông cốt thép đúc sẵn, hố ga thu nước bằng bê tông cốt thép; Hệ thống thoát nước sinh hoạt sử dụng ống uPVC, HDPE (đoạn qua đường), hố ga xây gạch.

iv. Hệ thống cấp nước: Xây dựng mới tuyến cấp nước sinh hoạt, sử dụng ống HDPE (Tuyến chính Æ110; Tuyến mạng dịch vụ Æ 32, Æ63) các tuyến ống được chôn sâu theo cao độ thiết kế.

iv. Hệ thống điện chiếu sáng: Xây mới hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng công cộng, trạm biến áp 560KVA. Hệ thống cấp điện sử dụng cáp ngầm đi trong mương cáp, hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng bóng led tiết kiệm điện lắp trên trụ thép mạ kẽm.

v. Kè: Xây dựng tuyến kè cặp sông Bảo Định có tổng chiều dài là 80,0m. Kết cấu kè sử dụng tường bê tông cốt thép mác 300 dày 15cm liên kết bằng trụ bê tông cốt thép mác 300, hệ thống dầm, sàn bằng bê tông cốt thép mác 300, mái kè thảm đá hộc.

vi. Trường mẫu giáo: Xây dựng mới trường mẫu giáo có tổng diện tích sàn là 1.043m2, với quy mô 02 tầng, kết cấu khung, sàn bằng bê tông cốt thép, bố trí hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước.

vii. Cửa hàng bách hóa tổng hợp, siêu thị: Xây dựng mới tổng diện tích sàn 736m2, với quy mô 01 tầng, kết cấu khung, sàn bằng bê tông cốt thép, bố trí hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước.

viii.Thiết bị: Trang bị mới thiết bị bàn ghế, tin học cho trường mẫu giáo (200 bộ bàn, ghế các loại và thiết bị nhà bếp).

2. Hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – Phường 3:

Cải tạo nâng cấp tuyến hiện hữu với tổng chiều dài tuyến là 1.380m. Kết cấu: Hệ thống thoát nước mưa sử dụng cống bê tông cốt thép loại đúc sẵn (đặt dưới đường giao thông), hố ga thu nước bằng bê tông cốt thép; Hệ thống thoát nước sinh hoạt sử dụng ống uPVC, HDPE (đoạn qua đường), hố ga xây gạch. Hoàn trả lại mặt đường giao thông bằng bê tông mác 250, di dời hệ thống cấp điện sinh hoạt, hệ thống cấp nước sinh hoạt và lắp mới hệ thống chiếu sáng công cộng.

3.   Độ phức tạp:

Công trình Kè cặp sông được thi công trên nền đất yếu.

ii. Địa điểm thực hiện công trình: Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

iii. Thời gian thi công: 04 tháng.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB) được quy định trong Hướng dẫn đấu thầu theo các khoản vay IBRD và tín dụng IDA” của Ngân hàng thế giới tháng 5/2004, điều chỉnh tháng 10/2006 và tháng 5/2010, (“Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu Mua sắm.

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:

i. Tiêu chí về kinh nghiệm thi công:

Tiêu chí

Yêu cầu đáp ứng

Tài liệu

Yêu cầu

Một đơn vị độc lập

Liên Danh

Tài liệu phải nộp

Gộp tất cả các thành viên

Từng thành viên

Một thành viên

Tham gia vào ít nhất hai hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành (hoàn thành tối thiểu 70% khối lượng công việc của hợp đồng) trong vòng năm (5) năm qua (tính từ thời điểm nộp đơn dự thầu) và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị của sự tham gia của Nhà thầu lớn hơn 25.200.000.000 VND (Hai mươi lăm tỷ, hai trăm triệu đồng Việt Nam). Tính tương tự của phần tham gia của Nhà thầu phải dựa trên quy mô, bản chất Công trình, độ phức tạp, phương pháp, công nghệ hoặc các đặc tính khác như mô tả trong Chương VII – Các yêu cầu về xây lắp.

Phải đáp ứng yêu cầu

Phải đáp ứng yêu cầu như sau:

Hoặc

một thành viên phải đáp ứng yêu cầu

Hoặc
Bất kỳ hai thành viên nào trong liên danh phải chứng minh đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành một (1) hợp đồng có quy mô và tính chất tương tự

Không áp dụng

Không áp dụng

Biễu mẫu EXP-1

 

ii. Tiêu chí về năng lực tài chính:

Tiêu chí

Yêu cầu đáp ứng

Tài liệu

Yêu cầu

Một đơn vị độc lập

Liên Danh

Tài liệu phải nộp

Gộp tất cả các thành viên

Từng thành viên

Một thành viên

Doanh thu trung bình hàng năm tối thiểu là 63.100.000.000 VND (Sáu mươi ba tỷ, một trăm triệu đồng Việt Nam) tính bằng tổng các khoản thanh toán đã được xác nhận cho các hợp đồng đang thực hiện hoặc đã hoàn thành trong vòng ba (3) năm qua (năm 2014, 2015, 2016).

Phải đáp ứng yêu cầu

Phải đáp ứng yêu cầu

 

Phải đáp ứng tối thiểu 25% của yêu cầu

Phải đáp ứng tối thiểu 40% của yêu cầu

Biểu mẫu FIN-2

Nguồn lực tài chính: Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận, có sẵn các tài sản lưu động, hạn mức tín dụng, và các phương tiện tài chính khác (không tính các khoản tạm ứng theo hợp đồng) tối thiểu 23.600.000.000 VND (Hai mươi ba tỷ, sáu trăm triệu đồng Việt Nam).

Phải đáp ứng yêu cầu

Phải đáp ứng yêu cầu

 

Phải đáp ứng tối thiểu 25% của yêu cầu

Phải đáp ứng tối thiểu 40% của yêu cầu

Biểu mẫu FIN-3 và Biểu mẫu FIN-4

Tình hình tài chính lành mạnh: Nhà thầu phải nộp Báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính khác được Chủ đầu tư chấp nhận (Báo cáo tài chính được cơ quan thuế xác nhận) trong ba (3) năm trở lại đây (năm 2014, 2015, 2016) để chứng minh tình hình tài chính hiện tại của Nhà thầu là lành mạnh. Yêu cầu tối thiểu là giá trị tài sản ròng của Nhà thầu trong năm gần nhất được tính bằng chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nợ phải dương.

Phải đáp ứng yêu cầu

Không áp dụng

 

Phải đáp ứng yêu cầu

Không áp dụng

 

Biểu mẫu FIN-1 có tài liệu đính kèm

 

iii. Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Mỹ Tho (Phòng Kế hoạch – Đấu thầu); Cán bộ phụ trách: Ông Nguyễn Thành Long; Chức vụ: Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch – Đấu thầu; Email: pmumytho@gmail.com và kiểm tra Hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính (Sáng: 7 giờ 00 phút – 11 giờ 30 phút; Chiều: 13 giờ 30 phút  - 17 giờ 00 phút) tại địa chỉ ghi dưới đây.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng tiếng Việt kể từ ngày 08 tháng 01 năm 2018 trong giờ hành chính (Sáng: 7 giờ 00 phút  – 11 giờ 30 phút; Chiều: 13 giờ 30 phút  - 17 giờ 00 phút) bằng cách nộp đơn mua hồ sơ mời thầu tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại là 2.000.000 VND (Hai triệu đồng Việt Nam). Phương thức thanh toán là nộp tiền mặt. Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi cho nhà thầu theo phương thức sau giao trực tiếp hoặc gửi bưu điện. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.

7. Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 01 năm 2018. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 01 năm 2018.

8. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ nhắc đến ở trên là:

- Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Mỹ Tho (Phòng Kế hoạch – Đấu thầu).

- Người nhận: Ông Nguyễn Thành Long; Chức vụ: Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch – Đấu thầu.

- Địa chỉ: Số 45, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: (0273) 3978699; Fax: (0273) 3978698.

- Email: pmumytho@gmail.com.

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE