Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 394
  Tổng lượt truy cập: 878192

Chi tiết tin

Thành ủy Mỹ Tho triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 9/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về chính trị trong tình hình mới
21/09/2018

Thành ủy Mỹ Tho vừa triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 9/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã triển khai, thực hiện nghiêm túc Kết luận 41 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được nâng cao; lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được xây dựng vững mạnh, rộng khắp; hiện nay, thành phố đã sắp xếp biên chế lực lượng dự bị động viên vào các đơn vị đạt 100%, xếp đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 99,55%, đảng viên đạt 14,18%, đảm bảo khi huy động sẵn sàng động viên, huấn luyện, diễn tập cấp đại đội đủ điều kiện thành lập chi bộ có chi ủy; lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,2% so với dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 34,63%; 17/17 phường, xã có chi bộ quân sự, trong đó 100% chi bộ có chi ủy; cán bộ quân sự cấp xã đã qua đào tạo 47/51 đồng chí, đạt 92,15%, 100% chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường là cấp ủy viên cùng cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng còn một số hạn chế như: nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ chưa đầy đủ, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức quốc phòng chưa sâu sắc; trình độ chuyên môn nghiệp vụ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Theo đó, để thực hiện tốt việc lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về chính trị trong tình hình mới, từ nay đến năm 2020, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 41 ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư (khóa X), Chương trình hành động 37 ngày 16/12/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới, Nghị quyết số 16 ngày 9/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về chính trị trong tình hình mới; phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của cơ quan quân sự, nâng cao trách nhiệm của các ngành, đoàn thể trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với công tác quân sự, quốc phòng và mọi hoạt động trong khu vực phòng thủ địa phương; tích cực bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo số lượng, chất lượng; tăng cường giáo dục, động viên đảng viên và quân nhân xuất ngũ…

Phấn đấu đến năm 2020, TP Mỹ Tho bổ nhiệm cán bộ dân quân bảo đảm đủ tiêu chuẩn chính trị và đủ điều kiện trở thành đảng viên; hàng năm, kết nạp đảng viên trong lực lượng dự bị động viên, đạt từ 2% trở lên; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt từ 15% trở lên; trợ lý tiểu đoàn đạt 90% là đảng viên, cán bộ trung đội đạt 70% trở lên là đảng viên; bảo đảm tiểu đoàn có đảng ủy, đại đội có chi bộ khi huy động tập trung; tiếp tục duy trì và giữ vững tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ từ 34,63% trở lên so với tổng biên chế dân quân tự vệ; chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng quân sự xã, phường 100% là đảng viên; cán bộ trung đội dân quân cơ động, dân quân thường trực, dân quân binh chủng, khu đội trưởng, ấp đội trưởng có từ 90% trở lên là đảng viên; cán bộ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng có từ 80% trở lên là đảng viên; đảng viên trong lực lượng tự vệ cơ quan, tổ chức đạt 60%; hoàn thành 100% nội dung, thời gian, chương trình giáo dục chính trị…

 

                                              Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE