Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 18/01/2019(21-01)        
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 331
  Tổng lượt truy cập: 894025

Chi tiết tin

Thành Ủy Mỹ Tho ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
14/11/2018

Thành ủy Mỹ Tho vừa ban hành chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, từ nay đến năm 2030, các cấp ủy đảng, các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể TP Mỹ Tho tập trung thực hiện các nhiệm vụ gồm: tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển công nghiệp; chuyển dịch cơ cấu, đẩy mạnh các ngành công nghiệp ưu tiên; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp công nghiệp; chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp; chính sách khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp; chính sách khai thác tài nguyên, khoáng sản và chính sách bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2030, công nghiệp TP Mỹ Tho phát triển bền vững theo hướng hiện đại, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp bình quân 12-14%/năm, cơ cấu kinh tế của khu vực II chiếm 41%; và tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp thành phố cơ bản đạt mức hiện đại.

 

 

                                           Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE