Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 52
  Tổng lượt truy cập: 907017

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho xuất hiện nhiều điển hình học tập và làm theo Bác qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
17/04/2018

Qua 02 năm (2016-2017) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cuộc vận động này đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên TP Mỹ Tho, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm nói đi đôi với làm và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức xây dựng Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và quy định của Đảng. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay, những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trong thời gian qua, TP Mỹ Tho đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Cụ thể, trong 2 năm 2016 va 2017, Đài Truyền thanh – truyền hình TP Mỹ Tho phối hợp tuyên truyền trên sóng truyền thanh và trong Chương trình truyền hình Mỹ Tho được 123 gương tiêu biểu, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội LH Phụ nữ thành phố và phường – xã tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp chi tổ hội, câu lạc bộ, tổ tín dụng vay vốn; các cấp bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tổ chức mạn đàm chủ đề “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”, kể chuyện dưới cờ, chiếu phim tư liệu “Hồ Chí Minh chân dung một con người”; Hội Nông dân thành phố gắn với phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo việc làm, chung tay nâng chất các tiêu chí nông thôn mới”; Hội Cựu Chiến binh thành phố gắn với phong trào “Hội viên Cựu chiến binh đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp”; Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội thi tiểu phẩm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành Giáo dục và đào tạo thành phố; thu hút 53 đơn vị tham dự.

Việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt theo Quy định 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) được các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, có tác dụng tích cực. Một số cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung các nội quy, quy định, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí; bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với thực tiễn công tác, đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 55-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) ngày 10/01/2012 về kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên; từng bước ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong 2 năm qua, 100% cơ sở đảng đều tổ chức triển khai, quán triệt Quy định 101 cho cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ 98,87%. Mỗi cán bộ lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở đều xây dựng kế hoạch thực hiện. Có 99,2% cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thành phố đến cơ sở xây dựng kế hoạch nêu gương.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, TP Mỹ Tho xuất hiện nhiều mô hình tốt, cách làm hay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố gắn với việc thực hiện cuộc vận động ”Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; Ngành Giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục phát động thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Trung tâm y tế thành phố học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn, với mục tiêu hướng tới người bệnh; Hội Cựu chiến binh thành phố gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình thực hành tiết kiệm; Liên đoàn lao động thành phố gắn với nhiệm vụ chuyên môn, kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua của đơn vị; Đảng bộ Phường 1 gắn với thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đảng bộ Phường 7, xã Tân Mỹ Chánh, xã Phước Thạnh xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong nhân dân...

 Để biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và đạt hiệu quả tốt, Thành ủy Mỹ Tho đã tặng giấy khen cho 18 tập thể và 38 cá nhân tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Nguyễn Trọng Hữu – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Mỹ Tho tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích tốt trong 2 năm 2016 và 2017 thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

                                                                           

 

Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE