Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 69
  Tổng lượt truy cập: 907034

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho vận động hộ kinh doanh chuyển sang loại hình doanh nghiệp
09/02/2018

Trong những năm qua, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố không ngừng phát triển, trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở địa phương.Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 1.000 doanh nghiệp và khoảng 15.800 hộ kinh doanh hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội chung của thành phố nói riêng, và của tỉnh Tiền Giang nói chung. Để phát triển lực lượng doanh nghiệp của thành phố hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chính phủ đề ra vào năm 2020 là cả nước có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động; hiện UBND TP Mỹ Tho có kế hoạch tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo kế hoạch này, UBND TP triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau: thực hiện nghiêm Nghị Quyết số 19 ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 36a của Chính phủ về Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước qua môi trường mạng.Công khai quy trình, thủ tục,điều kiện kinh doanh (nếu có), kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

Để hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang loại hình doanh nghiệp trên địa bàn được thuận lợi, thành phố bảo đảm các nguyên tắc về: cam kết bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật  không cấm. Thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển để xây dựng; ban hành và tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo dức doanh nhân và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; cạnh tranh lành mạnh, chia sẻ và liên kết hợp tác; đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; quán triệt cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; nêu cao tinh thần phục vụ và hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang loại hình doanh nghiệp. Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực  thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang loại hình doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND TP Mỹ Tho yêu cầu các cơ quan, ban, ngành tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang loại hình doanh nghiệp như: rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đề xuất cơ chế tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; giảm lệ phí đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh chuyển sang loại hình doanh nghiệp. Về phía hộ kinh doanh, UBND TP Mỹ Tho đề nghị thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp  theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động trong việc trao đổi, phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh tái cơ cấu, liên kết, hợp tác kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học công  nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh. Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, tôn trọng pháp luật, xây dựng văn hoá doanh nghiệp , tinh thần liêm chính trong kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo,bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. TP Mỹ Tho phấn đấu đến năm 2020, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ khoảng từ 30-50% hộ kinh doanh của thành phố chuyển sang loại hình doanh nghiệp; xây dựng doanh nghiệp thành phố có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh.

                                                                          Kim Loan

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE