Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 52
  Tổng lượt truy cập: 905828

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Mỹ Tho năm 2018
17/07/2018

UBND TP Mỹ Tho vừa triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Mỹ Tho năm 2018.

Theo kế hoạch, trong năm 2018, các ban ngành, đoàn thể TP Mỹ Tho thực hiện các nội dung gồm: tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương và giải pháp xây dựng chính quyền điện tử, đề án Xây dựng TP Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, các lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; nâng cấp trang bị mới đầy đủ các trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị; các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân phường, xã kết nối internet và thiết lập sử dụng mạng nội bộ; các xã nông thôn mới có máy tính kết nối internet đến các khu dân cư phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của nhân dân; bổ sung đầy đủ các trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố; đảm bảo 100% cán bộ, công chức và viên chức được cấp hộp thư điện tử và thường xuyên sử dụng trong công việc; đảm bảo 100% các phòng, ban, ngành và UBND phường, xã được cấp chứng thư số ký số, thực hiện ký số văn bản và phát hành qua mạng; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa – Một cửa liên thông” đạt hiệu quả cao; phấn đấu đến cuối năm 2018 cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 100% và dịch vụ công mức độ 4 đạt 50%; triển khai sử dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên dùng; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công tác an toàn, an ninh thông tin…

 

 

                                           Nhất Thi             

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE