Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 52
  Tổng lượt truy cập: 907017

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho thực hiện ngày pháp luật Việt Nam
22/11/2017

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua, cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, TP Mỹ Tho đã thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân. Trong thời gian qua, TP Mỹ Tho luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với cán bộ và nhân dân thành phố, trong đó trọng tâm thực hiện “Ngày pháp luật” trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố. Theo đó các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ TP Mỹ Tho đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quan tâm thực hiện công tác tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó đã giúp công tác này đi vào nề nếp và đã trở thành nhu cầu cần thiết của cán bộ, công chức viên chức của thành phố. Kết quả đến nay có 100% phường, xã và các đơn vị thuộc khối đảng, phòng, ban, đoàn thể thành phố đã xây dựng và tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” định kỳ hàng tháng ở cơ quan, đơn vị và đã tổ chức thường xuyên việc tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Qua thực hiện mô hình “Ngày pháp luật” cho thấy thực tiển tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố...Bên cạnh đó, thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội. Từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Thành phố Mỹ Tho tuần hành hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2017

Ở nước ta, ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta. Hiến pháp 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Riêng đối với TP Mỹ Tho, trong năm 2017, thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với cán bộ và nhân dân thành phố, trong đó trọng tâm thực hiện  “Ngày pháp luật” trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố. Ngày pháp luật” năm 2017 được TP Mỹ Tho thực hiện tập trung trong 2 tháng ( bắt đầu từ ngày 1/10-30/11 và cao điểm từ ngày 6-11/11 ) với các hoạt động trọng tâm như: hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “ tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” do tỉnh phát động; các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ míttinh, tọa đàm, hội nghị...để hưởng  ứng ngày pháp luật; tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày pháp luật ( 9 tháng 11 ), đồng thời triển khai các hoạt động nhằm khơi nguồn sự hưởng ứng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố về ngày pháp luật... 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 được TP Mỹ Tho thực hiện với chủ đề “ Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Hoạt động này được thực hiện nhằm tạo bước phát triển trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức nâng cao kiến thức pháp luật, qua đó chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật...

                                                                        Thanh Tùng

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE