Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 75
  Tổng lượt truy cập: 907040

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho tập trung thực hiện đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.
09/04/2018

Thực hiện kế hoạch số 889 về việc tiếp tục thực hiện Đề án ‘ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021, UBND TP Mỹ Tho yêu cầu Phòng Giáo dục- đào tạo thành phố và các phòng, ban ngành liên quan của thành phố tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: quán triệt, nâng cao nhận thức của mỗi công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả; rà soát, góp ý với cấp có thẩm quyền hoàn thiện nội dung chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường gắn với đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin....

TP Mỹ Tho đề ra lộ trình để thực hiện Đề án ‘ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021. Cụ thể: năm 2018: tập trung xây dựng kế hoạch công việc, kế hoạch kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2017-2021; tô chức quán triệt và triển khai kế hoạch đề án đến các trường trực thuộc; rà soát, góp ý với cấp thẩm quyền hoàn thiện sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập môn giáo dục công dân theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi người học; đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật, hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trá         ch công tác phổ biến giáo dục pháp luật; bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học môn giáo dục công dân; tổ chức các cuộc thi huy động sự tham gia của học sinh vào việc xây dựng các tiểu phẩm, các câu chuyện mang ý nghĩa tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị...Năm 2019 và 2020: tiếp tục triển khai các hoạt động đề án của năm 2018, đồng thời kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án giai đoạn 2017-2020 tại cơ quan quản lý giáo dục và nhà nước...Năm 2021: tiếp tục triển khai các hoạt động đề án của năm 2018, 2019 và 2020; tổng kết việc triển khai thực hiện đề án và khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện đề án...

Việc thực hiện Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 được TP Mỹ Tho triển khai thực hiện nhằm đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân....

 

                                                           Thanh Tùng

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE