Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 53
  Tổng lượt truy cập: 907018

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa II năm 2017
13/10/2017

Ngày 04 tháng 10 năm 2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Mỹ Tho tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa II năm 2017. Ông Nguyễn Trọng Hữu- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Mỹ Tho đến dự.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới khóa II năm 2017 có 81 học viên là đảng viên dự bị của các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố và các cơ quan đóng trên địa bàn thành phố dự học. Trong thời gian từ ngày 4-19/10, các học viên được giới thiệu 10 chuyên đề gồm: chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế-xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên và môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức;  không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

                                                             Thanh Tùng

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE