Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 264
  Tổng lượt truy cập: 874266

Chi tiết tin

Thành Đoàn Mỹ Tho đẩy mạnh việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
22/08/2018

Từ đầu năm 2018 đến nay, Thành Đoàn Mỹ Tho tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tuyên truyền đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cơ sở đoàn chủ động đổi mới, sáng tạo các hình thức, cách làm mới trong tuyên truyền, giáo dục, triển khai phù hợp từng đối tượng thanh thiếu nhi; tiếp tục củng cố và phát huy vai trò, chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn trong việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05. Thành Đoàn đã tổ chức tổ chức tọa đàm về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có trên 100 đoàn viên, thanh niên, Tổng phụ trách đội tham gia; tổ chức hội thi "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh. Tiếp tục triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên theo hướng thiết thực, phù hợp; tiếp tục triển khai chương trình “Khi tôi 18” trong các trường THPT và “Học sinh 3 rèn luyện” trong Trường Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố. tổ chức tuyên truyền Nghị quyết 25 của Hội nghị BCH TW Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”...

 

                                                               Thanh Tùng

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE