Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 18/01/2019(21-01)        
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 367
  Tổng lượt truy cập: 894061

Chi tiết tin

Những kết quả nổi bật của Đảng bộ TP Mỹ Tho trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020
27/11/2018

Trong nửa đầu nhiệm kỳ (2015-2020), từ năm 2015 đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Mỹ Tho nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và  phát triển; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, bộ mặt nội thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; cơ sở hạ tầng được xây dựng tương đối đồng bộ; vệ sinh môi trường được cải thiện; cảnh quan đô thị có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của đại đa số nhân dân được nâng lên; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội, giải quyết việc làm, việc giảm nghèo và các vấn đề xã hội được quan tâm thực hiện tốt; công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng đạt được kết quả quan trọng, hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã được tăng cường; cải cách hành chính đạt được kết quả tốt; chất lượng và hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được nâng cao.

Từ năm 2015 đến nay, theo thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn TP Mỹ Tho thực hiện được trên 59.046 tỷ đồng, đạt trên 100% so với kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân khoảng 14%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện được 21.103 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên 5.144 tỷ đồng. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị cũng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Mỹ Tho quan tâm, chú trọng; đã đầu tư xây dựng 123 công trình với tổng mức đầu tư trên 1.016 tỷ đồng; xây dựng mới, sửa chữa 268 phòng học với tổng kinh phí 144.410.000.000 đồng; xây dựng mới 4 trạm y tế phường, xã, sửa chữa 1 trạm y tế, lắp đạt hệ thống xử lý nước thải y tế ở 15 trạm y tế phường, xã, trang bị thang máy và đầu tư trang thiết bị phục vụ việc khám, chữa bệnh cho Trung tâm y tế thành phố với tổng kinh phí 7 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hơn 2 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục đồng lòng chung tay thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực. Kết quả, đã ra mắt 1 xã nông thôn mới xã Trung An, nâng đến nay TP Mỹ Tho có 3 xã nông thôn mới gồm Tân Mỹ Chánh, Mỹ Phong và Trung An. Và thành phố đang nỗ lực tập trung xây dựng xã nông thôn mới đối với 3 xã còn lại, trong đó, dự kiến đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 đối với xã Đạo Thạnh và Phước Thạnh. TP Mỹ Tho đăng ký xây dựng xã Tân Mỹ Chánh phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

 Công tác an sinh xã hội cũng được Đảng bộ TP Mỹ Tho  quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020,  chính quyền và các ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến phường, xã đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn như: giới thiệu việc làm, dạy nghề, hỗ trợ vốn, hỗ trợ cây – con giống, xây dựng – sửa chữa nhà đại đoàn kết, đỡ đầu hàng tháng, tặng quà, trợ cấp khó khăn, mua Bảo hiểm Y tế… Từ năm 2015 đến nay, toàn thành phố có 234 hộ thoát nghèo, hiện còn 728 hộ nghèo, chiếm 1,13% so với tổng số hộ trên địa bàn và có 1.413 hộ cận nghèo, chiếm 2,19% so với tổng số hộ trên địa bàn. Đồng thời, TP Mỹ Tho tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 100% xã, phường đạt chuẩn phù hợp với trẻ em, xây dựng xã, phường lành mạnh không tệ nạn xã hội; hàng năm giải quyết việc làm khoảng 6.000 lao động, đưa đi làm việc nước ngoài có thời hạn được 62 lao động; vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 3,4 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa 88 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và tặng 50 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 1 tỷ đồng; vận động quỹ Bảo trợ trẻ em được 738 triệu đồng.

Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng luật, tổ chức biên chế đúng, đủ các thành phần lực lượng theo quy định; thành lập Trung đội Dân quân thường trực có 31 chiến sĩ; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, hàng năm có 100% xã, phường đạt vững mạnh về quân sự quốc phòng, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, lực lượng công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm bắt tình hình, triển khai các giải pháp phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm. Cụ thể, phạm pháp hình sự giảm 6,4% so với cùng kỳ, tai nạn giao thông đường bộ được kiềm giảm 18,81% số vụ so với cùng kỳ, công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm hàng năm đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, trong nửa đầu nhiệm kỳ từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ TP Mỹ Tho luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác đánh giá chất lượng đảng viên, cơ sở đảng được thực hiện theo hướng dẫn, quy định, đảm bảo đúng quy trình, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt 99,55%, cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt 95,58%; kết nạp 396 đảng viên mới, đạt 55,57% so với Nghị quyết; có 63 cơ quan, đơn vị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện đúng theo quy định; cử trên 8.150 cán bộ, công chức, viên chức dự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, chính trị.

Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cổ vũ động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Tin tưởng rằng với những kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ sẽ là động lực, nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Mỹ Tho thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 như mong đợi.

Đường Hùng Vương – TP Mỹ Tho thông thoáng sạch đẹp.

 

 

 

Nhất Thi 

 

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE