Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 15/02/2019(19-02)        
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 224
  Tổng lượt truy cập: 907601

Chi tiết tin

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính ở Thành phố Mỹ Tho
11/04/2018

Với sự tập trung nổ lực của các ngành các cấp từ thành phố đến cơ sở, trong năm 2017, TP Mỹ Tho tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” và đạt được nhiều kết quả nổi bật – nhất là đối với cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, giải quyết hồ sơ đúng hạn, nhanh gọn, mang lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Năm 2017, TP Mỹ Tho chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; HĐND và UBND thành phố, phường - xã thường xuyên tổ chức kiểm tra việc soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản, bố trí cán bộ thực hiện soạn thảo văn bản đảm bảo trình độ, năng lực. Các Nghị quyết, văn bản do HĐND, UBND thành phố và các ngành, các cấp ban hành đều đảm bảo tính hợp pháp, đúng trình tự thủ tục ban hành, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đối với công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trong năm qua cũng được thành phố quan tâm chú trọng, cụ thể các cơ quan chuyên môn đã tiến hành rà soát 47 văn bản, trong đó có 42 nghị quyết của HĐND, 5 quyết định của UBND. Qua đối chiếu, so sánh các quy định trong văn bản đã được tập hợp với quy định hiện hành có hiệu lực pháp lý cao hơn. Kết quả, xác định hiệu lực văn bản như sau: 30 văn bản hết hiệu lực, 17 văn bản còn hiệu lực thi hành.    

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, trong năm 2017, các ban ngành thành phố và UBND phường, xã thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ở TP Mỹ Tho tiếp tục có những bước chuyển biến mới. Trong năm qua, Tổ tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền với gần 12.508 hồ sơ trên các lĩnh vực: đất đai, môi trường, xây dựng, đường bộ, đường thủy nội địa, tư pháp, kinh doanh, đấu thầu, tôn giáo, người có công, giải quyết khiếu nại tố cáo, chứng thực. Và 17 Tổ tiếp nhận và trả kết quả  phường, xã đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 189.680 hồ sơ ở các lĩnh vực như: đất đai, xây dựng, nhà ở, hộ tịch, chứng thực, chính sách xã hội, lĩnh vực người có công và các đơn thông thường khác. Hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn theo quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã được bố trí cán bộ, công chức đúng chuyên môn, đảm bảo số lượng, chất lượng và có tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp với nhân dân ngày càng cải thiện tốt hơn.

Hiện nay, TP Mỹ Tho có 3/12 cơ quan chuyên môn cấp thành phố áp dụng cơ chế “Một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại” gồm: Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị. Và thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” đối với 4 lĩnh vực gồm: cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể và các hợp tác xã; cấp phép xây dựng, hoàn công xây dựng; thủ tục hành chính tư pháp.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng, trong năm 2017, UBND TP Mỹ Tho cử 626 lượt cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử, công tác hội đồng nhân dân, các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, công tác hội nông dân, công tác thanh niên, công tác cải cách hành chính, lý luận chính trị…

Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, UBND TP Mỹ Tho tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" tại UBND phường – xã, đặc biệt là cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực nhà đất, người có công với cách mạng, lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; triển khai các thủ tục hành chính mới ban hành…

 

                                             Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE