Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 50
  Tổng lượt truy cập: 907015

Chi tiết tin

MTTQ TP Mỹ Tho đầy mạnh việc giám sát của MTTQ VN, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
04/06/2018

Thực hiện Quy định số 124, ngày 2/2/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, trong thời gian qua, UB MTTQ VN TP Mỹ Tho đã tổ chức triển khai quán triệt và tập trung tuyên truyền việc thực hiện Quy định này đến MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.. Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng thông qua các hội nghị, sinh hoạt lệ kỳ, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản....

Theo Quy định, mục đích của việc giám sát nhằm phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung giám sát tại Quy định 124 gồm các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

Hình thức giám sát là thông qua quan sát, tìm hiểu, giao tiếp, thông qua tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân, hội viên và nhân dân; thông qua dư luận xã hội, phản ánh của báo chí.

Việc giám sát phải dựa trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan, tổ chức có liên quan; không làm cản trở hoặc ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của tổ chức, cá nhân, gia đình người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Đồng thời, giám sát trên tinh thần xây dựng, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; tránh nể nang, né tránh hoặc để bị lợi dụng.

Quy định cũng nêu rõ quyền, trách nhiệm của chủ thể giám sát và đối tượng chịu sự giám sát; quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin giám sát, khen thưởng và xử lý vi phạm trong thực hiện quy định này....

Hiện nay, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng và lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Tính tiền phong, gương mẫu thực hiện của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quyết định sự thành công của nhiệm vụ này.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên TP Mỹ Tho, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Qua đó xuất hiện những mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, cụ thể như: Đoàn Thanh niên với phong trào Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác; ngành Giáo dục và đào tạo gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Trung tâm Y tế thành phố học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn, với mục tiêu hướng tới người bệnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ duy trì và nhân rộng các mô hình thực hành tiết kiệm; Đảng bộ Phường 1 gắn với thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên; xã Tân Mỹ Chánh xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong nhân dân...

 

Thanh Liêm

 

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE