Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 70
  Tổng lượt truy cập: 907035

Chi tiết tin

MTTQ Thành phố Mỹ Tho phát huy tốt vai trò Trong thực hiện Nghị quyết 22 Của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)
17/04/2018

Qua 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”, UB MTTQ VN TP Mỹ Tho đã góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó trong nội bộ nhân dân, tăng cường, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Với chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong những năm qua, MTTQ TP Mỹ Tho luôn xác định công tác xây dựng Đảng không chỉ là công việc của Đảng mà còn là công việc và trách nhiệm của nhân dân. Vì vậy, việc phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng nhằm góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, nhất là từ khi thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị quy định về việc “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, MTTQ thành phố đề ra nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia công tác xây dựng Đảng như: tổ chức tốt việc lấy ý kiến của nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; chủ động phối hợp giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy Đảng, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP Mỹ Tho lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; tham gia tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, tập hợp các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Quốc hội và HĐND các cấp....

Đặc biệt, MTTQ TP Mỹ Tho còn triển khai Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), vận động nhân dân xây dựng Đảng, thông qua việc giám sát và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm tiếp nhận, tổng hợp thông tin, ý kiến của nhân dân phản ánh, kiến nghị về những nội dung liên quan đến 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ rõ. Đồng thời, MTTQ thành phố còn phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, tạo môi turờng dân chủ để nhân dân mạnh dạn đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Việc lấy ý kiến của MTTQ và các đoàn thể thành phố tham gia công tác xây dựng Đảng được MTTQ thành phố và các đoàn thể thực hiện tốt qua việc góp ý bằng văn bản trước khi kiểm điểm tập thể và cá nhân cấp ủy phường - xã và Ban Thường vụ Thành ủy. Nội dung đóng góp xoay quanh các vấn đề về đạo đức, lới sống, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện chức năng nhiệm vụ đước giao, việc tu dưỡng rèn luyện....các ý kiến đóng góp đều mang tính xây dựng, trung thực, khách quan, qua đó, giúp từng cá nhân kịp thời khắc phục những thiếu sót để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Việc giám sát cán bộ, công chức, đảng việc ở địa bàn khu dân cư theo Quyết định 76 của Bộ Chính trị được MTTQ thành phố triển khai và thực hiện thường xuyên. Trong 10 năm qua, MTTQ thành phố đã tiếp thu 52 ý kiến phản ánh, nội dung liên quan đến cán bộ, công chức, đảng viên, qua đó, MTTQ thành phố đã kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhắc nhở khắc phục.

Ngoài ra, MTTQ thành phố còn tổ chức cho Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thường xuyên tự phê bình trước dân, qua tự phê bình theo định kỳ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các phường - xã đã tiếp thu được những ý kiến đóng góp của nhân dân về những bức xúc tại địa phương, về phong cách lề lối làm việc của cán bộ, những kiến nghị về phát triển kinh tế, xã hội, tình hình anh ninh trật tự, phong cách lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên. Từ đó, có những điều chỉnh thích hợp trong chương trình công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị tại địa phương.

Với những kết quả đạt được nêu trên là cơ sở quan trọng để UB MTTQ VN TP Mỹ Tho tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền TP Mỹ Tho hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

 

Thanh Liêm

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE