Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 272
  Tổng lượt truy cập: 874274

Chi tiết tin

Hội LHPN TP Mỹ Tho 5 năm thực hiện hiệu quả quyết định 217 và quyết định 218 của Bộ Chính Trị khóa XI
12/10/2018

Thực hiện Quyết định số 217 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218 ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Bộ Chính Trị (khóa XI), trong 5 năm qua, Hội LHPN thành phố Mỹ Tho triển khai sâu rộng trong cán bộ hội viên, phụ nữ và bước đầu có bước chuyển biến tạo điều kiện cho Hội tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội LHPN thành phố Mỹ Tho tổ chức gần 5.290 cuộc tuyên truyền có 163.228 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự với các nội dung về Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, Luật hôn nhân và gia đình, Luật dân sự, tuyên truyền lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm - chống lãng phí, Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Bảo hiểm y tế, Luật khám chữa bệnh. Phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên phụ nữ. Hội Phụ nữ cơ sở tham gia hòa giải thành 117 vụ tranh chấp về vay mượn, mất đoàn kết xóm ấp, tranh chấp đất đai...

Hàng năm, Hội LHPN thành phố Mỹ Tho phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham gia cùng Mặt Trận Tổ quốc giám sát các vấn đề về an sinh xã hội, giám sát bầu cử, giám sát các công trình phúc lợi tại địa phương. Hội LHPN thành phố Mỹ Tho tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết 11 về công tác đào tạo bồi dưỡng quy hoạch cán bộ nữ, chính sách cấp phát thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi, giám sát cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, giám sát việc triển khai tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình. Qua công tác giám sát, Hội LHPN thành phố Mỹ Tho tổ chức thực hiện tốt theo kế hoạch đề ra. Từ đó, có thêm nhiều kinh nghiệm, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của Hội LHPN trong việc thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN thành phố Mỹ Tho tham gia góp ý trên 50 dự thảo, chương trình, đề án như: tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang; chương trình phối hợp giữa UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; danh mục đề nghị đặt tên đường trên địa bàn thành phố... Ngoài ra, Hội còn tham gia đóng góp các văn bản dự thảo luật như Bộ luật dân sự, hình sự sửa đổi, Luật bảo hiểm y tế, đóng góp văn kiện đại hội Đảng các cấp, đóng góp văn kiện Đại hội phụ nữ, điều lệ Hội Phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội còn đề xuất các chính sách trợ cấp cho cán bộ Hội cơ sở chức danh phó chủ tịch và chi hội trưởng từ 0.3 lên 0.5 và 1.3 lên 1.5; đề xuất hỗ trợ chi phí tập huấn cho cán bộ chi hội từ nguồn ngân sách của địa phương; đề xuất chế độ chính sách thai sản cho nữ ngoài định biên. Hàng năm, Hội LHPN thành phố Mỹ Tho còn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám sát, phản biện xã hội, nhằm giúp cho cán bộ Hội nắm chắc quy trình, phương pháp trong quá trình thực hiện giám sát.

Song song đó, Hội LHPN thành phố Mỹ Tho phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tham gia giám sát công tác bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả bầu cử có 16 cán bộ nữ trúng cử Đại biểu HĐND cấp thành phố, đạt tỷ lệ 40%; có 148 cán bộ nữ trúng cử Đại biểu HĐND cấp phường - xã, đạt tỷ lệ 31,82%, trong đó cán bộ Hội chuyên trách có 15 nữ ứng cử trúng cử đạt tỷ lệ 65,21 % và có 31.248 hội viên, phụ nữ đi bầu đạt tỷ lệ 99.2%.

Qua triển khai thực hiện Quyết định số 217 và số 218 của Bộ Chính trị giúp cán bộ hội nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm trong hoạt động giám sát phản biện xã hội góp phần thực hiện hiệu quả trong thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước, trong lĩnh vực kinh tế quốc phòng an ninh tại địa phương. Trong thời gian tới, Hội LHPN thành phố Mỹ Tho sẽ tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 217 và quyết định số 218 của Bộ Chính trị trong cán bộ hội viên, phụ nữ. Tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng, trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu cho cán bộ phụ trách công tác giám sát để có đủ trình độ, năng lực đưa ra các ý kiến giám sát, phản biện có sức thuyết phục. Chủ động lựa chọn những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ và đại đa số các tầng lớp nhân dân để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội. Có kế hoạch giám sát và hướng dẫn cơ sở xây dựng kế hoạch giám sát ít nhất một chính sách có liên quan đến quyền lợi hội viên, phụ nữ và trẻ em gái trong năm. Tham gia các lớp bồi dưỡng về kỹ năng nghiên cứu, xây dựng, đề xuất chính sách, thực hiện phản biện xã hội, tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư. Tham mưu đề xuất với Đảng về tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ .

Cẩm Linh

 

 

 

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE