Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 04/01/2019(09-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 32
  Tổng lượt truy cập: 893133

Chi tiết tin

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ MỸ THO
09/03/2017

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu

 1.  

Lê Châu Tuấn

Chuyên viên

Phòng Tư pháp thành phố

Đại học luật

Hành chính; Hòa giải ở cơ sở

 1.  

Lê Văn Hạnh

Phó Trưởng phòng

Phòng Nội vụ thành phố

Cử nhân kinh tế luật

Pháp luật về Cán bộ, công chức, viên chức

 1.  

Nguyễn Khắc Thành

Thanh tra viên

Thanh tra thành phố

Đại học luật

Pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

 1.  

 

Nguyễn Văn Lực

Phó Chi cục trưởng

Chi cục Thống kê thành phố

Cử nhân kinh tế công

Pháp luật về thống kê

 1.  

Nguyễn Thanh Tăng

Phó Trưởng phòng

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố

 

Cử nhân Xã hội học

Pháp luật lao động

 1.  

Bùi Thanh Vũ

Chuyên viên

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố

Cử nhân hành chính

Pháp luật lao động

 1.  

Nguyễn Văn Lùng

Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh tế thành phố

Thạc sĩ Kinh tế

An toàn thực phẩm ngành nông nghiệp, công thương

 1.  

Nguyễn Thị Vinh Quang

Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên-Môi trường thành phố

Đại học luật

Pháp luật về tài nguyên, môi trường

 1.  

Võ Quí Quốc

Phó Trưởng phòng

Phòng Văn hóa-Thông tin thành phố

Đại học Báo chí-Tuyên truyền

Văn hóa, thông tin

 1.  

Huỳnh Công Trường

Cán bộ

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

Đại học Đại học sư phạm tiểu học

Pháp luật về giáo dục và đào tạo

 1.  

Nguyễn Văn Hoàng

Phó Giám đốc

Bảo hiểm xã hội thành phố

Kỹ sư trồng trọt

Pháp luật về bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hiểm thất nghiệp

 1.  

Võ Văn Lường

Phó Giám đốc

Bảo hiểm xã hội thành phố

Thạc sĩ kinh tế và quản lý

Pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 1.  

Nguyễn Hồng Kỳ

Phó Trưởng Công an thành phố

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Pháp luật quản ký hành chính, trật tự xã hội, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

 1.  

Phạm Thế Kim

Phó Trưởng Công an thành phố

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Pháp luật Phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội

 1.  

Võ Văn Thiện

Phó Đội trưởng, Đội Chính trị hậu cần

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học An ninh

Xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần

 1.  

Phan Trung Hiền

Phó Đội trưởng, Đội Tổng hợp

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Kinh tế

Pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính, cải cách tư pháp, quy chế dân chủ

 1.  

Huỳnh Văn Thanh

Phó Đội trưởng, Đội An ninh

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học An ninh

An ninh chính trị nội bộ

 1.  

Lê Hồng Nguyên

Phó Đội trưởng, Đội An ninh

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học An ninh

An ninh văn hóa

 1.  

Nguyễn Văn Trai

Đội trưởng, Đội Cảnh sát giao thông

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Pháp luật giao thông

 1.  

Nguyễn Ngọc Nhân

Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát giao thông

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Pháp luật giao thông

 1.  

Võ Trần Chí Công

Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát giao thông

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Pháp luật giao thông

 1.  

Lê Văn Bích

Phó Đội trưởng, Đội xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 1.  

Phan Xuân Vũ

Phó Đội trưởng, Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học cảnh sát nhân dân

Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

 1.  

Hứa Văn Vũ

Phó Đội trưởng, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Phòng chống tội phạm về môi trường

 1.  

Lê Thanh Nghiệp

Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự-Cơ động

Công an thành phố Mỹ Tho

Thạc sĩ luật

Trật tự đô thị, trật tự công cộng

 1.  

Nguyễn Văn Mười

Phó Đội trưởng, Đội cảnh sát trật tự-Cơ động

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Văn hóa – Tư trưởng

Trật tự đô thị, trật tự công cộng

 1.  

Phạm Thanh Sang

Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội

Công an thành phố Mỹ Tho

Thạc sĩ luật

Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

 1.  

Phan Thanh Nam

Đội trưởng Đội Cảnh sát truy nã tội phạm

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Truy nã tội phạm

 1.  

Võ Văn Tấn

Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Quản lý cư trú, nhân hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 1.  

Trần Thị Hương

Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Quản lý cư trú, nhân hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 1.  

Nguyễn Văn Tỏ

Đội trưởng Đội kỹ thuật hình sự

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Kỹ thuật hình sự

 1.  

Nguyễn Văn Hải

Phó Đội trưởng Đội kỹ thuật hình sự

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Kỹ thuật hình sự

 1.  

Nguyễn Văn Tám

Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Phòng chống tội phạm kinh tế và chức vụ

 1.  

Thái Thanh Tuấn

Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Phòng chống tội phạm về ma túy

 1.  

Nguyễn Mộng Quốc Vinh

Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Phòng chống tội phạm về ma túy

 1.  

Nguyễn Ngọc Danh

Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Phòng chống tội phạm về ma túy

 1.  

Võ Thanh Tuấn

Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học Cảnh sát nhân dân

Điều tra, xử lý tội phạm

 1.  

Nguyễn Thị Tám

Phó trưởng đồn Công an khu công nghiệp

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Phòng chống tội phạm tại khu công nghiệp Mỹ Tho

 1.  

Nguyễn Khắc Quy

Cán bộ Đội tổng hợp

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học xã hội và nhân văn

Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

 1.  

Phan Thanh Vũ

Cán bộ Đội tổng hợp

Công an thành phố Mỹ Tho

Đại học luật

Cải cách tư pháp, quy chế dân chủ

 1.  

Nguyễn Văn Thơi

Chính trị viên

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

Cử nhân luật

Quốc phòng – An ninh

 1.  

Nguyễn Thị Cẩm Thúy

Kiểm sát viên

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố

Cử nhân luật

Pháp luật hình sự

 1.  

Võ Thị Ngọc Hoa

Thẩm phán

Tòa án nhân dân thành phố

Đại học luật

Pháp luật hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình

 1.  

Nguyễn Thị Ánh Phương

Thẩm phán

Tòa án nhân dân thành phố

Đại học luật

Pháp luật hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình

 1.  

Trần Phạm Vân Trang

Thư ký

Tòa án nhân dân thành phố

Đại học luật

Pháp luật hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình

 1.  

Võ Đức Nhân

Phó Chi cục trưởng

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố

Đại học luật

Thi hành án dân sự

 1.  

Nguyễn Văn Dũng

Phó Chủ tịch

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố

Đại học hành chính

Tổ chức và hoạt động của UBMT TQ

 1.  

Nguyễn Phước Hiền

Phó Chủ nhiệm

Ủy ban kiểm tra Thành ủy

Đại học luật

Kiểm tra,  giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

 1.  

Nguyễn Thị Thu

Phó Chủ tịch

Hội luật gia thành phố

Đại học luật

Hành chính

 1.  

Nguyễn Thanh Sang

Chủ tịch

Hội Chữ thập đỏ thành phố

Đại học luật

Công tác Hội và phong trào Hội Chữ thập đỏ

 1.  

Dương Thị Hương

Bí thư

Đoàn Thanh niên CSHCM thành phố

Đại học luật

Pháp luật thanh niên, nghĩa vụ quân sự, tổ chức chính quyền địa phương

 1.  

Trần Minh Thuận

Phó Bí thư

Đoàn Thanh niên CSHCM thành phố

Đại học luật

Pháp luật thanh niên, nghĩa vụ quân sự, tổ chức chính quyền địa phương

 1.  

Nguyễn Thị Loan

Phó Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

Đại học xã hội học

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội và các văn bản luật có liên quan đến phụ nữ, trẻ em

 1.  

Nguyễn Ngọc Thành

Chủ tịch

Hội Nông dân thành phố

Đại học hành chính

Tổ chức và hoạt động Hội Nông dân và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Hội Nông dân

 1.  

Nguyễn Thị Hưng

Phó Giám đốc

Trung tâm Dân số-KHHGĐ thành phố

Đại học công tác xã hội

Pháp luật dân số, kế hoạch hóa gia đình

 1.  

Nguyễn Phục Dũng

Phó Giám đốc

Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố

Đại học xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng

 1.  

Lê Phú Hải

Tổ trưởng Tổ hành chính-Quản trị-Dịch vụ

Trung tâm Văn hóa thành phố

Đại học báo chí-Tuyên truyền

Báo chí

 1.  

Trần Thanh Dũng

Phó Giám đốc

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Kỹ sư xây dựng

Bồi thường hỗ trợ và trái định cư

 1.  

Trần Hữu Chương

Viên chức

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Đại học kinh tế quản lý công

Bồi thường hỗ trợ và trái định cư

 1.  

Nguyễn Nhất Thi

Phó Trưởng đài

Đài Truyền Thanh – Truyền hình thành phố

Đại học báo chí

Báo chí

 1.  

Phạm Thị Thu Hà

Chủ tịch

Liên đoàn Lao động thành phố

Đại học chính trị

Pháp luật công đoàn

 1.  

Phan Anh Tài

Tổ trưởng Tổ tổng hợp – hành chính

Kho bạc Nhà nước thành phố

Đại học kinh tế

Ngân sách Nhà nước

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố Mỹ Tho

Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật thành phố Mỹ Tho

Tin liên quan

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE