Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 79
  Tổng lượt truy cập: 907044

Chi tiết tin

Các cấp Công đoàn TP Mỹ Tho thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội
04/06/2018

Xác định việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, các cấp công đoàn TP Mỹ Tho luôn quan tâm thực hiện tốt. Kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho công nhân viên chức lao động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, chủ động phối hợp tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Nhận thức về việc thực hiện pháp luật lao động, luật công đoàn, BHXH của người sử dụng lao động ở các công ty, doanh nghiệp ngoài nhà nước ngày càng được nâng lên, thể hiện qua việc nắm bắt và chấp hành khá tốt các quy định của pháp luật lao động hiện hành như: Bộ luật Lao động, luật Công đoàn, luật BHXH, luật An toàn vệ sinh lao động... Đối với người lao động đã thể hiện sự quan tâm, chịu khó học hỏi, nắm bắt các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình đã được Đảng và Nhà nước quy định.

Để đạt được kết quả như trên, trong thời gian qua, các tổ chức công đoàn TP Mỹ Tho thường xuyên quan tâm, tuyên truyền, phổ biến trong công nhân viên chức lao động các chủ trương, pháp luật liên quan đến người lao động; phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Phòng Y tế, Công an thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Riêng LĐLĐ TP Mỹ Tho hàng năm, tổ chức giám sát từ 10 doanh nghiệp trở lên, nội dung giám sát về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn và BHXH, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thực hiện thoả ước lao động tập thể, tiền lương, tiền thưởng, công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, các chế độ, chính sách BHXH, BH Y tế, BH Thất nghiệp đối với người lao động; việc ký kết hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; số lao động được tham gia đóng BHXH, BH Y tế, BH Thất nghiệp; việc trích nộp BHXH, BH Y tế, BH Thất nghiệp; mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, việc thực hiện các chế độ BHXH cho người lao động; việc trích nộp kinh phí công đoàn; những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện pháp luật lao động, công đoàn và BHXH…

Đối với công tác phản biện xã hội, trong thời gian qua, các tổ chức công đoàn TP Mỹ Tho đã tích cực tham gia phản biện xã hội đối với các văn bản dự thảo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Mỹ Tho thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội…

Kết quả, sau giám sát và phản biện xã hội nhận thức về việc thực hiện pháp luật Lao động, luật Công đoàn, BHXH của người sử dụng lao động ở các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã ngày càng được nâng lên…. Các doanh nghiệp đã điều chỉnh những hạn chế, thiếu sót tại đơn vị mình, từ đó góp phần to lớn vào việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật lao động, luật công đoàn, BHXH đạt hiệu quả ngày càng cao, góp phần xây dựng được mối quan hệ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, hạn chế tối đa các vụ việc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, lãn công, đình công ở các doanh nghiệp, các khiếu nại - khiếu kiện của người lao động ngày càng giảm dần. Một số doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí Công đoàn theo quy định tại Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu kinh phí công đoàn trong năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

 

                                                                   Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE