Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 67
  Tổng lượt truy cập: 907032

Chi tiết tin

Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Mỹ Tho
17/01/2018

 

THÔNG BÁO

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Mỹ Tho

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Mỹ Tho;

Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Mỹ Tho tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho (địa chỉ: số 36 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và trên Trang thông tin điện tử của thành phố Mỹ Tho (địa chỉ mytho.tiengiang.gov.vn).

- Hồ sơ công bố công khai gồm có:

+ Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh;

+ Báo cáo Thuyết minh tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018;

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Mỹ Tho.

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE