Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 25
  Tổng lượt truy cập: 877003

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy Tiền Giang.
06/04/2018

  Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy Tiền Giang về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, TP Mỹ Tho đã đạt được nhiều kết quả quan trọng công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu bình đẳng giới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng luôn quan tâm công tác hội và phong trào phụ nữ, nhất là thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới. Sau khi Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị quyết 11 ngày 27/4/2007 và Tỉnh ủy Tiền Giang có Chương trình hành động số 10  ngày 19/6/2007 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Thành ủy Mỹ Tho xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 17 ngày 29/8/2007 về việc thực hiện Nghị quyết 11của Bộ Chính Trị; Công văn số 339 ngày 28/8/2007 về việc triển khai Nghị quyết 11 về đẩy mạnh công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thành ủy Mỹ Tho đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai sâu rộng trong các cấp ủy cơ sở đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thành phố đến cơ sở; đồng thời chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, ban ngành các cấp của thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, đa số các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến phường, xã, có quan tâm tạo điều kiện để nâng cao trình độ cho cán bộ nữ. Nhất là quan tâm đến cán bộ nữ là thành viên cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Tỷ lệ cán bộ nữ ở thành phố chiếm khá cao. Các cấp hội làm tốt công tác phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền về việc thực hiện các chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. Trong thời gian qua, thành phố Mỹ Tho đã đưa 141 đồng chí cán bộ Hội phụ nữ tham gia học tập tiểu đề án xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng, nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động và tổ chức vận động hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện nội dung phong trào thi đua của trung ương Hội phụ nữ “tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với chương trình “1 tăng 4 giảm” với phong trào “5 không 3 sạch” do Hội phụ nữ phát động, hàng năm có 100% hội viên đăng ký thực hiện; kết quả bình xét hội viên đạt 3 tiêu chuẩn cuối năm đạt trên 98%. Trong quá trình thực hiện đã có nhiều hội viên phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua được Trung ương khen 41 cá nhân, cấp tỉnh và thành phố khen 32 tập thể và 1.035 cá nhân. Ngoài ra, các cấp Hội còn thường xuyên phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền kiến thức về bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu phố ấp văn hóa, chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ mang thai, bà mẹ có con dưới 6 tuổi về các kiến thức nuôi dạy con, qua đó giúp cho các bà mẹ có điều kiện chăm sóc gia đình ấm no hạnh phúc, bền vững, tiến bộ và tạo điều kiện để các bà mẹ có điều kiện vươn lên học tập nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, tham gia tốt các hoạt động ngoài xã hội. Thành ủy luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, đề bạt đối với cán bộ nữ. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý từng bước được nâng lên, trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng đã đưa cán bộ nữ đi đào tạo cao cấp 12 đồng chí; trung cấp chính trị 27 đồng chí; trung cấp phụ vận chuyên ngành công tác phụ nữ 16 đồng chí; đại học chuyên môn 21 đồng chí; sau đại học 26 đồng chí. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia các cơ quan dân cử, cơ quan hành chính Nhà nước tăng so với các nhiệm kỳ trước và đã đóng góp tích cực vào việc lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Đến nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy thành phố là 10 đồng chí chiếm tỷ lệ 25%, tăng so nhiệm kỳ trước 8,73%; tham gia đại biểu hội đồng nhân dân thành phố là 16 đồng chí chiếm tỷ lệ 40% tăng 17,50%; tham gia lãnh đạo Đảng cấp thành phố 01 đồng chí chiếm tỷ lệ 25%, tham gia lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố 01 đ/c chiếm tỷ lệ 25%; tham gia lãnh đạo chính quyền là 15 đồng chí; tham gia lãnh đạo trưởng phòng là 15 đồng chí; phó phòng là 28 đồng chí. Riêng cấp cơ sở phường, xã cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở 279 đồng chí chiếm tỷ lệ 33,98%; Hội đồng nhân dân 148 đồng chí chiếm tỷ lệ 31,82% tăng 4,32%; cán bộ nữ tham gia chi bộ cơ sở là 126 đồng chí tỷ lệ 35,59%; chi bộ trực thuộc Thành ủy là 48 đồng chí chiếm tỷ lệ 25%; tham gia giữ các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã là 22 đồng chí chiếm tỷ lệ 32,35%. Công tác tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ cũng được thành phố quan tâm, thời gian qua đã luân chuyển và điều động 27 đồng chí nữ giữ các chức danh chủ chốt cấp thành phố. Thành ủy luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ nữ học tập, công tác; đã mở lớp cho 566 đồng chí nữ ứng cử viên Hội đồng nhân dân thành phố và phường, xã  nhiệm kỳ (2016-2021) tham gia tập huấn. Qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ nữ thành phố được nâng cao nhận thức về nghiệp vụ chuyên môn, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử. Công tác xây dựng, củng cố, nâng chất hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ luôn được các cấp ủy quan tâm thực hiện nhằm xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TP Mỹ Tho còn tập trung chỉ đạo kiện toàn, củng cố nhân sự tham gia đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và thành phố; xây dựng đội ngũ cán bộ hội liên hiệp phụ nữ các cấp, đảm bảo tiêu chuẩn và số lượng. Trong 10 năm qua, đã kiện toàn, thay thế 22 ủy viên ban chấp hành, 02 chủ tịch và 01 phó chủ tịch Hội cấp thành phố. Củng cố, bổ sung 12 chủ tịch, 21 phó chủ tịch phụ nữ cơ sở. Giới thiệu 370 hội viên ưu tú cho Đảng, kết nạp được 199 hội viên, trong đó có 01 hội viên là người dân tộc. Hàng năm Hội xây dựng kế hoạch củng cố, nâng chất hoạt động chi, tổ Hội qua 10 năm, củng cố nâng chất đã phát triển được 12.780.000 hội viên; 100% cơ sở hội vững mạnh; 98% chi hội vững mạnh; 2% chi hội khá, không có chi hội trung bình và yếu; Tổ chức bộ máy hội phụ nữ từ thành phố đến xã, phường từng bước được củng cố, kiện toàn, đảm bảo quy hoạch cán bộ theo hướng chuẩn hóa và trẻ hóa các chức danh chủ chốt nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội. Hiện nay, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của cán bộ hội được nâng lên. Cụ thể, cấp thành phố 100% cán bộ lãnh đạo chủ chốt đạt chuẩn; cấp phường, xã trình độ chuyên môn 100% chủ tịch hội đã tốt nghiệp và đang học đại học, lý luận chính trị: 100% trung cấp; 100% cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ.

Có thể nói, qua 10 năm thực hiện nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, hệ thống chính trị thành phố Mỹ Tho có nhận thức tốt các nội dung, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp được kiện toàn, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện đối với công tác phụ nữ, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu bình đẳng giới. Công tác hội và phong trào phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã có nhiều sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về công tác phụ nữ. Phong trào phụ nữ phát triển rộng khắp đã thu hút được nhiều phụ nữ tham gia góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.

Cán bộ nữ tham gia Hội đồng nhân dân TP Mỹ Tho nhiệm kỳ 2016-2021.

 

                                                                      Thanh Tùng

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE