Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 09/11/2018(12-11)
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(09-11)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 163
  Tổng lượt truy cập: 861279

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho nhiều chuyển biến trong quản lý trật tự đô thị
01/02/2018

Trong năm 2017, TP Mỹ Tho đã quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị theo quy hoạch, từng bước tạo chuyển biến tích cực và phát huy hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, qua đó góp phần tích cực trong công tác chỉnh trang đô thị.

Trong năm 2017, UBND TP Mỹ Tho và các phòng, ban, ngành liên quan của thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ và nhân dân về những chính sách của Nhà nước liên quan đến  lĩnh vực xây dựng; tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị khang trang xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó, TP Mỹ Tho còn tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, tạo chuyển biến tích cực, từng bước lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo đó, ngành chức năng thành phố tập trung thực hiện tốt công tác cấp giấy phép, quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch chung của thành phố, đúng theo quy trình, quy định của pháp luật. Chỉ tính trong năm 2017, ngành chức năng thành phố Mỹ Tho đã cấp 1.123 giấy phép xây dựng cho người dân. Thành phố còn tập trung thực hiện công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng. Theo đó, ngành chức năng thành phố đã kiểm tra 197 trường hợp xây dựng, qua đó đã phát hiện 18 trường hợp xây dựng không phép, 12 trường hợp xây dựng sai giấy phép, ngành chức năng thành phố lập biên bản và tham mưu UBND TP Mỹ Tho ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 30 trường hợp vi phạm. Thông qua việc thực hiện tốt công tác lập và quản lý xây dựng đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng, từng bước lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2017, UBND TP Mỹ Tho còn phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh thực hiện tốt công tác lập quy hoạch xây dựng, kết quả đã tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị TP Mỹ Tho giai đoạn 2013-2030; đã lập kế hoạch triển khai thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị TP Mỹ Tho và quy hoạch phân khu theo cấu trúc đô thị được xác định trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Mỹ Tho đến năm 2030; hiện đang lập 2 quy hoạch phân khu đô thị ( gồm: quy hoạch phân khu đô thị phía Đông và quy hoạch phân khu đô thị phía Tây- Bắc ), đang thẩm định phê duyệt đề cương nhiệm vụ và  dự toán khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên Tết Mậu Thân và khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền; đang thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị công nghiệp dịch vụ phía Tây Bắc TP Mỹ Tho và khu đô thị công nghiệp thương mại dịch vụ phía Đông thành phố Mỹ Tho- làm cơ sở để triển khai đấu thầu dịch vụ tư vấn; phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang tổ chức lập, phê duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị phường 10 và khu vực phường 5, phường 6 theo quy hoạch phân khu được duyệt.....qua đó từng bước thực hiện xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch, góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị.

Bên cạnh những thuận lợi, TP Mỹ Tho cũng còn gặp một số khó khăn nhất định trong công tác quản lý đô thị như: các quy định của pháp luật về quản lý xây dựng nói chung và quản lý cấp phép xây dựng có nhiều thay đổi cần phải được cập nhật, quản lý thường xuyên và phải căn cứ vào điều kiện thực tế địa phương để thực hiện quản lý theo phân cấp; công tác tuyên truyền pháp luật về xây dựng tuy được tăng cường nhưng ý thức của một bộ phận nhân dân vẫn còn một số hạn chế nhất định; tốc độ đô thị hóa nhanh nên việc quản lý của một số ngành chưa đáp ứng kịp yêu cầu; tình hình vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng vẫn còn diễn ra như: xây dựng sai phép, không phép.....

Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm 2017, TP Mỹ Tho đã thực hiện có hiệu quả công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, chỉnh trang phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự xây dựng đô thị, tạo chuyển biến tích cực trong công tác lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị...qua đó đã góp phần thực hiện thành công việc xây dựng và ra mắt TP Mỹ Tho đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2017.

Khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng P.6 xanh sạch đẹp.

                                                                

 Thanh Tùng

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE