Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 18/01/2019(21-01)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 274
  Tổng lượt truy cập: 894853

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 126 của Chính phủ
17/04/2018

UBND TP Mỹ Tho vừa triển khai kế hoạch số 710 về thực hiện Nghị quyết số 126 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020. Theo đó, thành phố sẽ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu cơ quan tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng; kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng....Cụ thể, thành phố sẽ triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; qua đó xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng của nhà nước; thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; nâng cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, chất lượng, hiệu quả; tăng cường dịch vụ hành chính công, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội, yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà tặng theo hướng tăng cường giáo dục nâng cao tính tự giác, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; triển khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, đồng bộ với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc minh bạch tài sản và thu nhập theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt nhằm phát hiện các hành vi trốn thuế, rửa tiền, tham nhũng; thực hiện các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị; xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện để Hiệp hội các doanh nghiệp tích cực tham gia đề xuất bổ sung các cơ chế chính sách có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng; các cơ quan chức năng tham mưu công tác phòng chống tham nhũng phân công bố trí cán bộ đủ về số lượng, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, bản lĩnh nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức tốt, không tiêu cực tham nhũng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về kiến thức cần thiết để nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Thông qua thực hiện Nghị quyết số 126 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020, TP Mỹ Tho sẽ góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND thành phố về công tác phòng chống tham nhũng nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm ( 2016-2020 ); đồng thời chủ động phòng ngửa, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, từng bước đẩy lùi tham nhũng, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh...

 

                                                         Thanh Tùng

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE