Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 18/01/2019(21-01)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 164
  Tổng lượt truy cập: 894743

Chi tiết tin

TP Mỹ Tho phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo thành phố còn dưới 1,45%
18/04/2018

Theo Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016 - 2020” của UBND TP Mỹ Tho.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về nội dung, mục tiêu giảm nghèo bền vững; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của thành phố đến năm 2020; đồng hành vì người nghèo , không để ai bị bỏ lại phía sau; tổ chức phong trào vì người nghèo thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo thành phố còn dưới 1,45%, bình quân mỗi năm giảm trên 0,5%.

Theo Kế hoạch, các đơn vị cấp thành phố gắn phong trào vì người nghèo với phong trào phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn TP Mỹ Tho giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng và triển khai chương trình , kế hoạch công tác  giảm nghèo bền vững trên địa bàn; đề ra các nội dung, giải pháp để giảm nghèo thiết thực, phù hợp với thực tế của thành phố; bố trí hợp lý, hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo trên địa bàn. Chủ động, tích cực huy động được các nguồn lực trong xã hội để thực hiện được mục tiêu giảm nghèo bền vững; sử dụng đúng, quyết toán kịp thời các nguồn kinh phí phục vụ công tác giảm nghèo; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên...

Đối với các phường - xã của TP Mỹ Tho gắn phong trào vì người nghèo với phong trào phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; triển khai có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn; đề ra các nội dung giải pháp để giảm nghèo thiết thực, phù hợp với thực tế phường - xã; phân bổ, sử dụng kinh phí chế độ và quyết toán đúng thời gian quy định; thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Chủ động, tích cực huy động các nguồn lực phường - xã và xã hội để thực hiện các mục tiêu bền vững. Tích cực vận động nhân dân hưởng ứng phong trào bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm đúng theo kế hoạch đề ra; hạn chế tái nghèo tại các phường - xã, xây dựng được các mô hình giảm nghèo bền vững. Đảm bảo điều kiện sống của người nghèo trên địa bàn được cải thiệt rõ rệt, nhất là  về thu nhập, nhà ở, y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường , thông tin; được tiếp cận ngày càng thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản.

Đối với các khu phố - ấp tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm phát triển kinh tế, cải thiện đời sống  để cùng nhau vươn lên thoát nghèo. Xây dựng được các mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất; điều kiện sống của các hộ gia đình được cải thiện rõ rệt về thu nhập, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin và được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Hàng năm tạo việc làm cho ít nhất 20% số hộ nghèo tại mỗi khu phố - ấp trên địa bàn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống , không tái nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm theo đúng kế hoạch đề ra và hạn chế tối đa hộ tái nghèo.

Đối với hộ gia đình không phải là hộ nghèo có những việc làm thiết thực giúp đỡ cá hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo như: hỗ trợ vốn, con giống, kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm....

Đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo phải ý thức, trách nhiệm trong việc chủ động phát huy nội lực để thoát nghèo, tự nguyện đăng ký thoát nghèo; có sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả trong phát triển sản xuất , phát triển ngành nghề, thực hiện có hiệu quả các mô hình giảm nghèo, tạo việc làm và tăng thu nhập; thoát nghèo và hỗ trợ các hộ nghèo khác cùng vươn lên thoát nghèo; sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đúng mục đích...

Đối với công chức, viên chức tham gia công tác giảm nghèo phải tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, thi đua đồng hành cùng người nghèo, hướng tới một thế giới không để ai bị bỏ lại phía sau. Tham mưu, đề xuất các ngành, các phường - xã huy động được các tập thể, cá nhân tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, cơ sở, cộng đồng và các hộ gia đình thuộc hiện hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo để họ có cuộc sống ổn định, tránh tái nghèo.

Đối với doanh nghiệp, cơ quan tổ chức người nước ngoài, tổ chức quốc tế doanh nhân - trí thức, nhà hảo tâm, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài kêu gọi đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và vì người nghèo. Chủ động đăng ký nhận, hỗ trợ, giúp đỡ địa bàn có hộ nghèo. Liên kế, phối hợp sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho người nghèo; giúp thực hiện các mô hình giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo. Các Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo...

Thanh Liêm

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE