Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 18/01/2019(21-01)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 232
  Tổng lượt truy cập: 894811

Chi tiết tin

Mặt trận Tổ quốc Thành phố Mỹ Tho tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh
06/03/2018

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cấp MTTQ VN TP Mỹ Tho thực hiện tốt trong những năm qua, từ đó tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để tạo điều kiện cho cử tri tham gia xây dựng chính quyền, nhất là trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, năm 2017, MTTQ thành phố và  phường – xã phối hợp tổ chức 68 cuộc tiếp xúc giữa Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp với cử tri thành phố, qua đó, ghi nhận 406 ý kiến đóng góp vào lĩnh vực đầu tư xây dựng, tài nguyên môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách, xã hội. Nhìn chung các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp và phản ánh kịp thời đến Quốc hội, cấp uỷ, chính quyền, HĐND Tỉnh và thành phố. Nhiều ý kiến đã được tiếp thu, là cơ sở để các cơ quan Nhà nước ban hành các chính sách đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Trong năm 2017, MTTQ thành phố và phường - xã đã tổ chức được 37 cuộc giám sát với các nội dung gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân thành phố như: giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính; các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm; các công trình thuộc dự án nâng cấp đô thị thành phố; chính sách đối với người có công; cấp thẻ bảo hiểm y tế; công tác tuyển quân; bình xét hộ nghèo, cận nghèo; thu- chi quỹ QPAN; việc miễn giảm thuế đất phi nông nghiệp đối với hộ nghèo; thu lệ phí rác; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cấp phép xây dựng; phổ biến giáo dục pháp luật; kết quả giải quyết các kiến  nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND các cấp, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư.... Kết quả, qua giám sát MTTQ thành phố và phường - xã đã có những ý kiến, kiến nghị kịp thời đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống xã hội; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Ngoài công tác giám sát theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, MTTQ phối hợp với HĐND thành phố tổ chức giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các qui định của pháp luật đối với nhiệm vụ được giao. Nội dung giám sát xuất phát từ những vấn đề được nhân dân quan tâm, không chỉ nhằm đại diện, bảo vệ những quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân mà còn trực tiếp hỗ trợ cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, góp phần tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước của chính quyền thành phố. Sau mỗi cuộc giám sát, MTTQ thành phố đều có các ý kiến đóng góp thiết thực, mang tính xây dựng với các cơ quan, tổ chức được giám sát.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, MTTQ thành phố và phường - xã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tiến hành công khai những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân như: các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn mình, mức đóng góp các loại phí, lệ phí… Hình thức thực hiện công khai, đa dạng như thông qua hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri, niêm yết tại UBND, nơi công cộng để nhân dân biết.

Những kết quả đạt được của các cấp MTTQ TP Mỹ Tho trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và phường – xã tiếp tục tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, để công tác giám sát và phản biện xã hội ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng, củng cố chính quyền, tăng niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

 

Thanh Liêm

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE