Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 18/01/2019(21-01)        
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 333
  Tổng lượt truy cập: 894027

Chi tiết tin

Hội Nông dân TP Mỹ Tho với nhiều kết quả nổi bật sau 1 nhiệm kỳ
04/06/2018

Là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho giai cấp nông dân, trong nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017), Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Mỹ Tho đã tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện có hiệu quả các phong trào lớn của Hội; thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, nông dân vào tổ chức Hội; phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên trong xây dựng tổ chức Hội và phát động hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, qua đó đã làm chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân.

Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Hội Nông dân cấp trên, các cấp Hội Nông dân TP Mỹ Tho xem công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của Hội. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân thành phố đã tổ chức gần 22.400 cuộc tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và nhiệm vụ của Hội, giáo dục về đạo đức lối sống, truyền thống của dân tộc, của Đảng, truyền thống của Hội và giai cấp nông dân Việt Nam… có gần 606.800 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

Các cấp Hội Nông dân thành phố còn chú trọng tổ chức tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát động cán bộ, hội viên trong toàn thành phố thực hiện đăng ký và làm theo Bác. Qua triển khai, tuyên truyền, vận động, hàng năm có khoảng 6.900 lượt cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký làm theo Bác, đạt gần 53% so với tổng số hội viên Hội nông dân thành phố. Qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức, hiểu rõ hơn về các quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, từ đó, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào do địa phương và Hội cấp trên phát động.

Song song với công tác tuyên truyền, việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên cũng Hội Nông dân TP Mỹ Tho chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ Ban Chấp hành Hội Nông dân phường - xã và các Chi hội, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ hàng tháng của các chi và tổ hội.

Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Hội thường xuyên được duy trì với những nội dung thiết thực phục vụ cho công tác Hội như: nghiệp vụ công tác Hội; phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, tội phạm; xây dựng, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, khuyến công; tuyên truyền, tư vấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tuyên truyền phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT...

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân TP Mỹ Tho phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố mở 5 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 275 lượt cán bộ Hội; phối hợp với các ngành chức năng của thành phố tổ chức 18 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 452 lượt cán bộ Hội về công tác tổ chức xây dựng Hội; cử 114 cán bộ Hội tham các lớp tập huấn do Tỉnh, Trung ương tổ chức....Qua đó trình độ, năng lực của cán bộ Hội Nông dân thành phố từng bước được nâng lên, phục vụ ngày càng tốt hơn công tác Hội và phong trào nông dân. Trong 5 năm qua, Hội Nông dân thành phố phát triển mới 1.846 hội viên, nâng đến nay, toàn thành phố có 13.075 hội viên Hội nông dân, đang sinh hoạt tại 645 tổ hội và 66 chi hội....

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong ba phong trào lớn được các cấp Hội Nông dân TP Mỹ Tho tập trung triển khai và tổ chức thực hiện với nhiều nội dung thiết thực, phong phú. Số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tăng qua từng năm, tính đến cuối năm 2017, toàn thành phố có 31.392 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp.

Hàng năm, Hội Nông dân TP Mỹ Tho phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Trạm khuyến nông- khuyến ngư, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm thú y thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai các chỉ tiêu thi đua, phát động rộng rãi cho hội viên, nông dân đăng ký thực hiện.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thành phố phối hợp với ngành chức năng tổ chức trên 40 cuộc tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật tiến tiến giúp nông dân áp dụng vào thực tế sản xuất có gần 40.000 lượt hội viên, nông dân tham dự; củng cố và duy trì 11 Câu lạc bộ khuyến nông- khuyến ngư; tổ chức nhiều điểm trình diễn thử nghiệm như: nuôi lươn không bùn, nuối cá cảnh-cá kiểng, trồng dưa lưới, trồng rau thủy canh...

Chính sự khởi sắc của phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi đã giúp TP Mỹ Tho tạo diện mạo mới cho nông nghiệp – nông dân – nông thôn, giúp bà con, nông dân khơi dậy những tiềm năng đất đai – lao động để làm giàu trong điều kiện đất hẹp, người đông, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh. Cũng từ phong trào này với tinh thần tương thân tương ái, nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tận tình giúp đỡ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về vốn, vật nuôi, cây trồng, kỹ thuật... với tổng trị giá trên gần 26,19 tỷ đồng. Qua đó đã có hơn 300 hộ nông dân từ nghèo khó vươn lên khá, có cuộc sống ổn định.

Để hỗ trợ cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất, trong nhiệm kỳ qua, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân TP Mỹ Tho đã giải ngân cho gần 3.000 lượt hộ hội viên, nông dân vay với số tiền 10,8 tỷ đồng; giới thiệu trên 40.000 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách - xã hội, chi nhánh tỉnh Tiền Giang, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh tỉnh Tiền Giang với số tiền trên 443 tỷ đồng; từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương, tỉnh và thành phố đã giải ngân cho 151 hộ vay với số tiền 2,9 tỷ đồng để thực hiện 9 dự án nuôi bò, nuôi dê, trồng hoa...

Từ các nguồn vốn này, nhiều hội viên, nông dân thành phố đã áp dụng những tiến bộ khoa học – kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi và từng bước thành công với các mô hình VAC, VACR.... cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Kinh tế tập thể là một yếu tố quan trọng để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất trên mọi phương diện cho hội viên, nông dân, mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân TP Mỹ Tho còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể, hình thức, cách làm để phát triển kinh tế tập thể cho cán bộ, hội viên, nông dân. Theo số liệu thống kê, TP Mỹ Tho hiện có 3 Hợp tác xã ( gồm: 1 HTX dịch vụ kinh doanh tổng hợp, 2 HTX bưởi da xanh) với gần 300 xã viên, giải quyết việc làm khoảng 650 lao động; 21 Tổ hợp tác hoa kiểng, bánh - bún - hủ tiếu, rau an toàn, chăn nuôi dê, heo, bò, cá…và 07 Tổ hợp tác cung cấp nước sinh hoạt nông thôn. Kinh tế tập thể phát triển tích cực góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế của thành phố và đặc biệt là giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ.

Phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân TP Mỹ Tho phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành phố và phường - xã tập trung tuyên, vận động hội viên, nông dân thực hiện “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức gần 200 cuộc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” có gần 6.300 lượt hội viên, nông dân tham dự.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân thành phố đã tham gia đóng góp gần 6.000 ngày công lao động thực hiện nạo vét, khai thông dòng chảy các tuyến kênh mương nội đồng, ra quân dọn cỏ, vệ sinh môi trường; đóng góp 3,9 tỷ đồng thi công 95 công trình giao thông nông thôn; tổ chức trên 1.000 cuộc chuyển giao kho học - kỹ thuật cho 36.000 lượt cán bộ, hội viên, nông dân; phối hợp với các ngành chức năng mở 64 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn có 1.730 hội viên tham gia...Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương từng bước thực hiện đạt tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trong “phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”, Hội Nông dân TP Mỹ Tho phối hợp với ngành công an, quân sự thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội, xây dựng xã, phường an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên, tham gia các hoạt động chính sách hậu phương quân đội...

Kết quả, hội viên, nông dân thành phố đã cung cấp 257 nguồn tin có giá trị để ngành Công an tiến hành xử lý, làm rõ; Hội Nông dân thành phố nhận cảm hóa, giáo dục 27 đối tượng vi phạm tái hòa nhập cộng đồng, trong đó, nhận giúp đỡ, hỗ trợ cách làm ăn, kỹ thuật và vốn sản xuất với tổng trị giá 126 triệu đồng cho 18 đối tượng lầm lỡ, sai phạm. Hội Nông dân thành phố  còn vận động con em hội viên, nông dân tham gia đăng ký, khám tuyển và thi hành nghĩa vụ quân sự, góp phần đưa công tác tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao; tham gia xây dựng, vận động 273 con em hội viên vào lực lượng dân quân tự vệ, đội dân phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương ngày càng vững mạnh; phối hợp tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia vào các tổ tự quản...

Đến nay, toàn thành phố có 9/11 cơ sở Hội Nông dân xây dựng được mô hình “Vai trò của Hội Nông dân với an toàn giao thông nông thôn”, vận động hội viên, nông dân đăng ký thực hiện “7 không” khi tham gia giao thông, qua đó đã tác động  tích cực, hiệu quả đến ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông nhằm góp phần làm giảm bớt tai nạn giao thông thủy, bộ trên địa bàn thành phố...

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hàng năm, các cấp Hội Nông dân TP Mỹ Tho đã tổ chức tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký thực hiện các tiêu chí  “Gia đình nông dân văn hóa”. Qua bình xét cuối năm có trên 98% hộ hội viên nông dân đạt các tiêu chí “Gia đình nông dân văn hóa”. Kết quả đến nay, toàn thành phố có 289 ấp, khu phố và 6 xã đạt tiêu chí văn hóa.

Các cấp Hội Nông dân thành phố còn đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thệ dục thể thao và tổ chức phát động rộng rãi trong hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia các phong trào thể dục, rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí... Đặc biệt, các năm qua, Hội đã tổ chức tốt các giải bóng đá, bóng chuyền truyền thống nông thôn. Đồng thời tổ chức: Hội thi “Tiếng hát nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, tham gia Hội thi “Đờn ca tài tử”do tỉnh tổ chức được đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham dự và cổ vũ, động viên, khích lệ cho các phong trào này.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân thành phố đã phối hợp vận động nhà hảo tâm đóng góp tiền, quà, ngày công, xây dựng và bàn giao 5 căn nhà Mái ấm nông dân cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 380 triệu đồng; tặng 1.920 phần quà Tết, trị giá 539 triệu đồng cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn....

Trong nhiệm kỳ VIII ( 2012 - 2017), với nhiều chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhất là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, Thành ủy,  UBND TP Mỹ Tho, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi của các ban ngành, đoàn thể thành phố đã giúp cho các hoạt động của Hội Nông dân và phong trào nông dân thành phố không ngừng phát triển, góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP Mỹ Tho.

Nông dân TP Mỹ Tho tham quan, học tập kinh nghiệp các mô hình sản xuất rau, hoa theo quy trình công nghệ cao tại TP Đà Lạt

Thanh Liêm

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE