Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 18/01/2019(21-01)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 249
  Tổng lượt truy cập: 894828

Chi tiết tin

Chương trình phòng, chống ma túy năm 2018 trên địa bàn Thành phố Mỹ Tho với 8 nhiệm vụ trọng tâm
09/04/2018

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2018 trên địa bàn TP Mỹ Tho.

UBND Thành phố Mỹ Tho yêu cầu các ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND phường – xã tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 95 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết số 98 ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chiến lược Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020; Chỉ thị số 25 ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác ophòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nhất là ở các tuyến, địa bàn phức tạp, địa bàn giáp ranh. Tổ chức rà soát, điều tra cơ bản về địa bàn, đối tượng liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh đạt hiệu quả và thực hiện các đề án về quản lý sau cai nghiện. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa; nâng cao chất lượng công tác quản lý sau cai nghiện; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu tân dược, chất gây nghiện, hoá chất liên quan đến tiền chất ma túy. Chủ động mở các cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy; tăng cường các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2018. Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chỉ thi, đề án, kế hoạch có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, nguyên nhân tồn tại, kiến nghị đề xuất biện pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tiếp theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện và coi đây là một nội dung, tiêu chí để bình xét thi đua, đánh giá xếp loại hàng năm; xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học vi phạm pháp luật về ma túy…

Trong năm 2018, các ngành chức năng thành phố thực hiện nắm chắc tình hình người cai nghiện ma túy; đảm bảo 100% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 80% người nghiện ma túy được tiếp cận các dịch vụ tư vấn điều trị, cai nghiện; kiềm chế không để số người nghiện ma túy tăng so với năm 2017; tập trung đấu tranh, triệt xóa và không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để tăng số vụ, số đối tượng bị phát hiện, bắt giữ, xử lý so với năm 2017; đảm bảo 100% số xã, phường trọng điểm, phức tạp về ma túy được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực; tăng số xã, phường không có tệ nạn ma túy so với năm 2017 và không có địa bàn trồng cây có chứa chất ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, nhất là đầu tư mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, đảm bảo thuận tiện cho người dùng và đưa vào sử dụng các bài thuốc, loại thuốc cắt cơn, điều trị do Việt Nam sản xuất…

 

                                           Nhất Thi

    

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE