Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

ẢNH HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Tìm kiếm Tìm kiếm

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 173
  Tổng lượt truy cập: 850303

Cỡ chữ
Thành phố Mỹ Tho tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai
14/09/2012

Qua gần 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thành phố Mỹ Tho đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai của địa phương, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định xã hội, an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường...

Hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai của địa phương từng bước được nâng lên; chính sách, pháp luật về đất đai ngày càng đi vào đời sống người dân và được kiến nghị sửa đổi bổ sung ngày một hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai của thành phố Mỹ Tho vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhất là quy hoạch sử dụng đất, một số thủ tục hành chính về đất đai chưa khoa học, làm hạn chế yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, hỗ trợ tái định cư còn rất nhiều khó khăn, bất cập, tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn ra. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế là: Đất đai có nguồn gốc phức tạp; chính sách đất đai thay đổi qua nhiều thời kỳ, một số nội dung của chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai chưa rõ ràng, chưa phù hợp; việc thể chế hoá còn chậm, chưa thật đồng bộ; công tác tuyên truyền, giáo dục và quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai chưa phát huy hiệu quả, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; trình độ cán bộ công chức, viên chức lĩnh vực đất đai còn hạn chế về chuyên môn, cập nhật thông tin chưa kịp thời.

Quán triệt Kết luận số 22 của Hội nghị thứ năm Ban chấp hành Trung ương  5 (khóa XI) Về việc tổng kết Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá IX), Thành ủy Mỹ Tho đã đề ra Chương trình hành động  về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Theo đó Thành phố Mỹ Tho sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường, đổi mới phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho cán bộ, công chức, viên chức và tất cả người dân trên địa bàn thành phố Mỹ Tho; tiếp tục rà soát đóng góp, kiến nghị các văn bản pháp luật về đất đai chưa phù hợp nhằm loại bỏ những quy định không còn phù hợp; tổ chức tốt công tác lập, công bố, triển khai thực hiện, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2010 - 2020 của các phường - xã trên địa bàn thành phố Mỹ Tho và cho cả thành phố Mỹ Tho; đẩy mạnh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định; nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và công bố công khai kết quả giải quyết; hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, khiếu kiện theo quy định của pháp luật; củng cố, kiện toàn cơ quan thanh tra, toà án thành phố đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ; quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ thanh tra viên, cán bộ xét xử, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Thành phố Mỹ Tho tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai nhằm bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả và không chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, công chức để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai từ thành phố đến phường, xã. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin đất đai theo hướng hiện đại, phục vụ đa mục tiêu. Công bố công khai bộ thủ tục hành chính về đất đai của thành phố và phường, xã theo đúng quy định. Tăng cường công tác giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai theo cơ chế “một cửa”và “một cửa liên thông”…


                                                                 Thanh Tùng

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

CT Truyền hình Mỹ Tho CT Truyền hình Mỹ Tho

Tất cả videos

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE