Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 248
  Tổng lượt truy cập: 874250

Chi tiết tin

Phát triển hợp tác xã để xây dựng nông thôn mới
19/09/2017

Thực tiễn xây dựng nông thôn mới (NTM) ở TP Mỹ Tho thời gian qua, đã khẳng định: Thành phần kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX, nếu phát triển đúng hướng sẽ là một yếu tố và động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân và đem lại hiệu quả kinh tế cao trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, tạo nền tảng thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Xây dựng NTM gắn với đẩy mạnh việc củng cố, phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX, là một chiến lược quan trọng và có ý nghĩa quyết định tác động đến việc hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM.

Trong những năm qua, với yêu cầu trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, kinh tế tập thể trên địa bàn TP Mỹ Tho đã có bước phát triển cả về số lượng lẫn hiệu quả hoạt động. Hiện nay, TP Mỹ Tho có 17 HTX, bao gồm các ngành: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Nông nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Vận tải thủy - bộ, Xây dựng và Tín dụng nhân dân với khoảng 3.700 xã viên, trong đó có 2.000 thành viên là lao động thường xuyên; doanh thu bình quân của các HTX năm 2016 đạt 70.000.000.000đ/HTX/năm; lợi nhuận bình quân đạt 300.000.000 đ/năm; thu nhập bình quân của người lao động 60.000.000 đ/người/năm.

Điển hình như xã Tân Mỹ Chánh, xã điểm xây dựng NTM của tỉnh và TP Mỹ Tho. Xã có HTX nông nghiệp kinh doanh, dịch vụ tổng hợp với gần 900 thành viên, vốn hoạt động khoảng 2.400.000.000đ. Lĩnh vực hoạt động của HTX gồm cung cấp nước sinh hoạt nông thôn; kinh doanh vật tư nông nghiệp; lò giết mổ gia súc, gia cầm; cho thuê kho bãi; cửa hàng bách hóa tổng hợp…HTX hoạt động có hiệu quả nhiều năm liền, đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành và nâng chất các tiêu chí trong xây dựng NTM của xã.

Hội viên Tổ hợp tác bưởi da xanh xã Đạo Thạnh tham quan mô hình trồng bưởi cho hiệu quả kinh tế cao

Ngoài xã Tân Mỹ Chánh, Đạo Thạnh là xã được tỉnh và thành phố chọn ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017, để hoàn thành tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, vào ngày 11/4/2017, các sáng lập viên và Ban vận động thành lập HTX bưởi da xanh xã Đạo Thạnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị thành lập HTX bưởi da xanh xã Đạo Thạnh. Tham dự sự kiện này có lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang; Phòng Kinh tế TP Mỹ Tho cùng 30 thành viên của HTX. Hội nghị đã sự thống bầu Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, thông qua Điều lệ và phương án sản xuất của HTX từ nay đến năm 2020.

Thực tiễn đã chứng minh hoạt động của các HTX có hiệu quả sẽ có tác dụng thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, tạo ra mối liên kết, hợp tác giữa các hộ thành viên trong HTX và giữa các hộ thành viên với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ và vừa khác, góp phần gia tăng sản lượng hàng hóa nông thôn.

Các HTX thông qua tổ chức và hoạt động của mình đã huy động có hiệu quả các nguồn lực của xã hội để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt trong nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương.

Về xã hội, với tính chất là tổ chức kinh tế - xã hội, các HTX đã tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội như tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Hàng năm, các HTX trên địa bàn TP Mỹ Tho còn giải quyết việc làm cho khoảng 9.800 lao động thường xuyên và mùa vụ. Đặc biệt là giải quyết việc làm cho lao động ở các xã xây dựng nông thôn mới, giúp nhiều hộ thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, các HTX còn là nơi giáo dục ý thức cộng đồng, đề cao các giá trị văn hóa, đạo đức, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng làm giàu, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Các HTX còn thể hiện rõ vai trò tích cực của mình trong việc góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng nông thôn mới.

 Thanh Liêm

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE