Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 18/01/2019(21-01)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 11/01/2019(13-01)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 90
  Tổng lượt truy cập: 894233

Chi tiết tin

Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho về kết quả thực hiện đề án “Xây dựng TP Mỹ Tho đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2017”
24/07/2017

Qua gần 2 năm thực hiện xây dựng TP Mỹ Tho đạt chuẩn văn minh đô thị, thành phố đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với cùng kỳ. Ý thức người dân được nâng lên, bộ mặt đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, nhà cửa khang trang, đường thông, hè thoáng. Để làm rõ hơn những kết quả đạt được trong thực hiện đề án thực hiện đề án “Xây dựng TP Mỹ Tho đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2017”, phóng viên Tờ thông tin Mỹ Tho có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hồng – Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho.

- Phóng viên: Xin chào ông, qua gần hai năm thực hiện đề án “Xây dựng TP Mỹ Tho đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2017”, đến nay TP Mỹ Tho cơ bản đã đạt 7 tiêu chuẩn với kết quả cụ thể ra sao, xin ông cho biết?

Ông Nguyễn Văn Hồng: Thực hiện đề án “Xây dựng TP Mỹ Tho đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016-2017”, đến nay qua công tác thẩm định của ban chỉ đạo tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương, đã ghi nhận kết quả thành phố đạt được là rất tích cực, rất khả quan.

Đối với tiêu chí 1: Hệ thống chính trị từ thành phố đến phường – xã không ngừng được củng cố, nâng lên. Về công tác xây dựng Đảng, năm 2016 có 64/67 cơ sở Đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm tỷ lệ 95,52%; có 99,6% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. UBND các cấp tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Hiện nay có 99,8% công chức, viên chức thành phố có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; 100% cán bộ chuyên trách và công chức phường – xã đạt chuẩn theo quy định.

Đối với tiêu chí 2: Năm 2016, tốc độ tăng thêm bình quân của thành phố đạt 12,38%, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 118 triệu đồng/ người/ năm, ước năm 2017 đạt 129,08 triệu đồng/ người/ năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Đối với tiêu chí 3: Năm 2016, TP Mỹ Tho đã đầu tư 49 công trình với tổng mức đầu tư là 455,16 tỷ đồng; năm 2017 tiếp tục đầu tư 34 công trình với tổng mức vốn trên 270 tỷ đồng; thực hiện nhiều hạng mục công trình chình trang đô thị với tổng kinh phí gần 47 tỷ đồng. Hiện nay, TP Mỹ Tho có 97,2% tuyến hẻm nội thành và trục đường liên ấp ở xã được bê tông hóa, 100% tuyến đường nội thành có hệ thống chiếu sáng, các hộ gia đình được đảm bảo về cấp nước sinh hoạt, thu gom rác…

Đối với tiêu chí 4: Trong thời gian qua TP Mỹ Tho luôn thực hiện tốt công tác quản lý kiến trúc xây dựng đô thị theo quy hoạch. Cụ thể, thành phố đã triển khai quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đến năm 2030; đả xây dựng, nâng cấp, cải tạo 90% các công trình công cộng và hành chính, văn hóa, xã hội và hạ tầng đô thị theo kế hoạch đề ra; và đã thành lập đội Trật tự đô thị bắt ầu hoạt động từ tháng 5 năm nay.

Đối với tiêu chuần 5: Về xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao – truyền thanh và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú; từ năm 2005 đến nay thực hiện theo đề án nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và 2015-2020 của Thành ủy Mỹ Tho, hiện thành phố gần như đã hoàn chỉnh các thiết chế này. Và thành phố đã đầu tư cho các đài truyền thanh phường – xã hệ thống truyền thanh không dây để tăng mật độ phủ song trên địa bàn, lập dự án xây dựng mới trụ sở làm việc của Đài truyền thanh – truyền hình TP Mỹ Tho.  Đối với lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa, cuối năm 2016, toàn thành có 96,62% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, giữ vững và nâng chất 123/123 khu phố - ấp văn hóa, 11/11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 6/6 xã đạt chuẩn văn hóa nông thông mới, trong đó có 3 xã được công nhận xã nông thôn mới.

Đối với tiêu chuẩn 6: TP Mỹ Tho luôn chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Trong 2 năm qua, thành phố đã triển khai 644 dự án giải quyết việc làm với kinh phí 8,8 tỷ đồng; hiện có 13/123 khu phố - ấp không còn hộ nghèo; đảm bảo tốt chính sách, chế độ đối với những người có công với nước.

Đối với tiêu chuẩn 7: Xây dựng quốc phòng – an ninh vững mạnh. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành thành phố và phường – xã thường xuyên tổ chức các cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật để cán bộ và nhân dân hiểu rõ, chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo và ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương luôn được quan tâm và giữ vững, thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng hàng năm. Có 100% phường – xã đạt vững mạnh về quốc phòng, quân sự địa phương.Tình hình an ninh trật tự tuy có lúc, có nơi vẫn còn xảy ra những vụ việc vi phạm, nhưng nhìn chung có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBNd thành phố, sự quan tâm vào cuộc của ngành chức năng và ý thức cảnh giác của nhân dân nên vẫn đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.   

- Phóng viên: Theo ông thì qua quá trình xây dựng TP Mỹ Tho đạt chuẩn văn minh đô thị, hiện nay diện mạo của TP Mỹ Tho đã có những thay đổi tích cực như thế nào – nhất là bộ mặt đô thị khang trang, xanh – sạch – đẹp ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hồng: Việc triển khai thực hiện đề án được cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ thành phố đến phường – xã quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo yêu cầu, nội dung đề ra. Diện mạo TP Mỹ Tho có nhiều thay đổi tích cực, hệ thống chiếu sáng và chiếu sáng nghệ thuật được đầu tư, nâng cấp tạo nên một thành phố văn minh, lung linh, tươi đẹp vào ban đêm; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh buôn bán giảm đáng kể; công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường thực hiện tích cực, góp phần làm cho tình hình trật tự đô thị, mỹ quan đô thị có nhiều chuyển biến, khang trang hơn, xanh – sạch – đẹp hơn.

- Phóng viên: Thưa ông, hiện nay TP Mỹ Tho đang tập trung thực hiện những công việc gì, để TP Mỹ Tho sớm được công nhận TP đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2017 này?

Ông Nguyễn Văn Hồng: Từ những kết quả được và các mặt còn hạn chế, TP Mỹ Tho đang tập trung thực hiện các việc như:

Một là: tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện tốt hơn những nội dung có sự tham gia của cộng đồng dân cư theo đề án đề ra.

Hai là: tăng cường quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo tiêu chí đô thị loại 1, theo quy hoạch đã được phê quyệt để nhằm khắc phục nhanh những mặt hạn chế về xây dựng trật tự đô thị.

Ba là: giải quyết tốt về vệ sinh môi trường đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự, đảm bảo môi trường tốt hơn cho người dân thành phố.

Bốn là: rà soát những chỉ tiêu còn chưa đạt hoặc đạt chưa cao để tập trung chỉ đạo, đề ra những giải pháp khả thi để đạt mục tiêu đề ra. Trong đó phải có sự vào cuộc, thống nhất, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường – xã để đảm bảo đề án đạt kết quả cao nhất.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố rất phấn khởi, chờ đợi sự công nhận của cấp trên để tổ chức lễ công bố quyết định công nhận thành phố Mỹ Tho đạt chuẩn văn minh đô thị cùng với lễ kỷ niệm 50 năm thành lập TP Mỹ Tho vào tháng 8 năm 2017.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi này.

 Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE