Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)        
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 322
  Tổng lượt truy cập: 873969

Chi tiết tin

Trung tâm học tập cộng đồng và Hội Khuyến học Phường 4 thực hiện hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập
20/06/2017

Thời gian qua, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng và Hội Khuyến học tại các phường, xã đã phát huy tốt vai trò là cơ sở giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân ở cơ sở. Trung tâm học tập cộng đồng và Hội Khuyến học P.4 là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả các hoạt động này, góp phần hiệu quả trong công tác xây dựng xã hội học tập, được ngành Giáo dục - đào tạo tỉnh và TP Mỹ Tho đánh giá cao.

Trung tâm học tập cộng đồng và Hội Khuyến học phường 4 được thành lập và đi vào hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi tại phường được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; được phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống, góp phần giảm nghèo, tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, là nơi thực hiện việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến với mọi người dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng xã hội học tập, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương… Được sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, các cấp, thời gian qua, trung tâm học tập cộng đồng P.4 được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước 30 triệu đồng để đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị như; máy vi tính, bàn ghế, tủ làm việc....UBND P.4 còn tạo điều kiện bố trí nơi làm việc riêng của trung tâm ( có kết nối mạng Internet ), phục vụ truy cập thông tin để phổ kịp thời cho người dân trên địa bàn phường. Từ sự quan tâm, tạo điều kiện này đã giúp Trung tâm học tập cộng đồng P.4 từng bước củng cố, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu về thông tin, hoạt động văn hóa-văn nghệ, thông tin kiến thức pháp luật đến nhân dân. Chỉ tính trong năm 2016, Trung tâm học tập cộng đồng P.4 chức được 26 lớp chuyên đề, thu hút gần 2.000 lượt người tham dự, trong đó gồm: 15 lớp giáo dục pháp luật, cơ chế, chính sách, thời sự...có trên 1.100 lượt người tham dự và 11 lớp chuyên đề nâng cao chất lượng cuộc sống có gần 900 lượt người tham dự. Nội dung các báo cáo chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực như: thời sự-pháp luật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, văn hoá giáo dục, y tế, học nghề, văn nghệ, thể thao, quốc phòng an ninh, phòng chống tệ nạn xã hội, các hội thi tìm hiểu kiến thức trên các lĩnh vực. Qua thực hiện báo cáo các chuyên đề đã nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chuyển giao những tiến bộ về khoa học kỹ thuật cho người dân, xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng nâng cao kiến thức của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.  Ngoài ra, Trung tâm học tập cộng đồng P.4 còn huy động 13 em học sinh THCS tham gia các lớp giáo dục thường xuyên.

Trung tâm học tập cộng đồng P.4 còn phối hợp với Hội Khuyến học phường tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời tronggia đình, dòng học, cộng đồng đến năm 2020”. Theo đó đã tổ chức thực hiện các hoạt động như: mở các lớp tập huấn tìm hiểu bộ tiêu chí đánh giá công nhận gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập; phối hợp với các chi Hội khuyến học của các trường học, ủy ban MTTQ phường và các ban ngành đoàn thể tổ chức các chương trình “ khuyến học, khuyến tài, tiếp sức học sinh đến trường”...Do có sự gắn kết, phối hợp kịp thời giữa trung tâm học tập cộng đồng P.4 và Hội Khuyến học phường nên đã tạo được nhiều kết quả nổi bật: tính đến cuối năm 2016, toàn phường có 2.742 gia đình được công nhận là ‘ gia đình học tập”; 3 dòng học được công nhận là ‘ dòng học học tập”; 4 khu phố được công nhận là “ cộng đồng học tập”; 3 đơn vị được công nhận là “đơn vị học tập”...Với những hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, hoạt động của  trung tâm học tập cộng đồng và Hội Khuyến học P.4 đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí, hỗ trợ và khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực, qua đó góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, tích cực thúc đẩy các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bá Đặng Thị Hoa Mùi - Chủ tịch Hội Khuyến học P.4 kiêm Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường cho biết, để thực hiện tốt đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, trong thời gian tới, Trung tâm học tập cộng đồng và Hội Khuyến học phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích, ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập; lồng ghép tổ chức các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua của địa phương; gắn thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, giữ gìn truyền thống văn hóa và đoàn kết tại cộng đồng dân cư trên địa bàn phường...

                                                          Thanh Tùng

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE