Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

ẢNH HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Tìm kiếm Tìm kiếm

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 149
  Tổng lượt truy cập: 849804

Cỡ chữ
Thành ủy Mỹ Tho tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
14/04/2017

Ngày 02 tháng 3 năm 2017, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trong thời gian qua, các cấp ủy TP Mỹ Tho luôn quan tâm đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Trung ương từ Đại hội IX của Đảng đến nay. Sau mỗi kỳ đại hội, các cấp ủy Đảng tiến hành bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của Đảng bộ cho phù hợp với thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ mới; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành và mở rộng dân chủ trong tổ chức, hoạt động của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; tập trung đổi mới nội dung nghị quyết theo hướng sát với tình hình thực tế, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, chủ trương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thành ủy Mỹ Tho luôn quan tâm đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo UBND thành phố, các phòng ban chuyên môn, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm đảm bảo việc điều hành, quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được ổn định, liên tục và hiệu quả. Đối với các tổ chức cơ sở đảng, Thành ủy tập trung lãnh đạo việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thường xuyên củng cố, nâng chất tổ chức đảng còn hạn chế, tăng cường công tác quản lý đảng viên.

Về xây dựng tổ chức bộ máy, trong thời gian qua, TP Mỹ Tho đã thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Cụ thể, bộ máy khối Đảng - khối Mặt trận và các đoàn thể cấp thành phố có 11 đơn vị với 75 biên chế; bộ máy khối Nhà nước có 12 phòng, ban chuyên môn với 118 biên chế; 9 đơn vị sự nghiệp công lập với 40 biên chế; các đơn vị sự nghiệp giáo dục có 2.050 cán bộ, viên chức; có 68 tổ chức cơ sở đảng gồm 47 chi bộ và 21 đảng bộ; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 40 vị. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức được thành phố đổi mới toàn diện trên các mặt như: tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và xử lý kỷ luật.

                                                            Nhất Thi 

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THÔNG BÁO THÔNG BÁO

CT Truyền hình Mỹ Tho CT Truyền hình Mỹ Tho

Tất cả videos

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE