Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)        
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 315
  Tổng lượt truy cập: 873962

Chi tiết tin

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính ở thành phố Mỹ Tho
14/04/2017

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, vì vậy trong năm 2016, TP Mỹ Tho tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung, chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” và đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là đối với cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, giải quyết hồ sơ đúng hạn, nhanh gọn, mang lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

Thực hiện công tác cải cách thể chế, trong năm qua, TP Mỹ Tho chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; HĐND và UBND thành phố, phường - xã thường xuyên tổ chức kiểm tra việc soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản, bố trí cán bộ thực hiện soạn thảo văn bản đảm bảo trình độ, năng lực. UBND TP Mỹ Tho thực hiện góp ý các văn bản của Trung ương và tỉnh gồm: dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật; dự thảo kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; quyết định của UBND tỉnh về quy định mức trần thù lao công chứng, thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh; dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân… Trong năm 2016, HĐND TP Mỹ Tho đã ban hành 9 Nghị quyết quy phạm pháp luật, UBND thành phố ban hành 01 Quyết định quy phạm pháp luật. Các văn bản do các ngành, các cấp ban hành đều đảm bảo tính hợp pháp, đúng trình tự, thủ tục ban hành, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, trong năm qua, các ban ngành thành phố và UBND phường, xã thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ở TP Mỹ Tho tiếp tục có những bước chuyển biến mới. Trong năm qua, Tổ tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền với gần 413.060 hồ sơ trên các lĩnh vực: đất đai, môi trường, xây dựng, đường bộ, đường thủy nội địa, tư pháp, kinh doanh, đấu thầu, tôn giáo, người có công, giải quyết khiếu nại tố cáo, chứng thực. Và 17 Tổ tiếp nhận và trả kết quả  phường, xã đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 141.800 hồ sơ ở các lĩnh vực như: đất đai, xây dựng, nhà ở, hộ tịch, chứng thực, chính sách xã hội, lĩnh vực người có công và các đơn thông thường khác. Hầu hết các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn theo quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã được bố trí cán bộ, công chức đúng chuyên môn, đảm bảo số lượng, chất lượng và có tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp với nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hiện nay, TP Mỹ Tho có 3/12 cơ quan chuyên môn cấp thành phố áp dụng cơ chế “Một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại” gồm: Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị. Và thực hiện giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” đối với 4 lĩnh vực gồm: cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể và các hợp tác xã; cấp phép xây dựng, hoàn công xây dựng; thủ tục hành chính tư pháp.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng, trong năm 2016, UBND TP Mỹ Tho cử 18 lượt cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo chuyên môn; cử 353 lượt cán bộ, công chức dự các lớp bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ, lớp văn thư, lưu trữ, lớp quản lý nhà nước về tôn giáo, công tác dân vận, kiến thức quốc phòng, quản lý nhà nước… Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức đang công tác tại các phòng, ban chuyên môn, UBND phường - xã với 159 lượt cán bộ, công chức tham dự.

Trong thời gian tới, để làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, UBND TP Mỹ Tho tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa, một cửa liên thông" tại UBND phường - xã, đặc biệt là cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực nhà đất, người có công với cách mạng, lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế, hộ khẩu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; triển khai các thủ tục hành chính mới ban hành…

                                         Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE