Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 30
  Tổng lượt truy cập: 877008

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
14/04/2017

Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948) - (11/6/2018) do UBND TP Mỹ Tho phát động có các nội dung thi đua như: các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, UBND phường - xã tổ chức quán triệt sâu sắc trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và thông tri số 11 ngày 25/4/2014 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị số 18 ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch 5 năm (2015-2020); tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Phong trào đền ơn đáp nghĩa”, phong trào thi đua “Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua…

Phong trào thi đua này có 2 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 (từ tháng 01/2017 - 31/12/2017), giai đoạn 2 (từ ngày 01/01/2018 - 31/5/2018), thành phố đăng ký thực hiện 4 công trình là nâng cấp, cải tạo đường khu phố 12, Phường 6, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên TP Mỹ Tho, trường THCS Bình Đức và xây dựng Kè Sông Tiền, Phường 2.

                               Nhất Thi

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE