Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 07/12/2018(11-12)        
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bằng điện thoại(07-12)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 328
  Tổng lượt truy cập: 873975

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho tập trung kiện toàn đội ngũ tuyên truyền kiến thức pháp luật
13/11/2014

Trong thời gian qua, thành phố Mỹ Tho tập trung thực hiện tốt công tác kiện toàn, củng cố Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên củng cố đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Hiện nay Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố có 23 thành viên, 42 báo cáo viên pháp luật, là lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố. Phường, xã hiện có 355 tuyên truyền viên, 135 Tổ hòa giải với 770 thành viên; 123 nhóm nồng cốt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở khu dân cư với 840 thành viên. Riêng hai ngành Công an và Quân sự thành phố có thành lập Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật riêng của ngành và thường xuyên được củng cố kiện toàn và đi vào tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 32 của Ban Bí thư và Thông tri 18 của Tỉnh ủy Tiền Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Hiện Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Công an thành phố có 40 thành viên; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan Quân sự thành phố có 07 thành viên.

Đến nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và hoà giải viên từ thành phố đến phường xã thường xuyên được kiện toàn đủ số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở, đặc biệt ở các Hội đồng đều có sự tham gia của cấp ủy giúp cho việc chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương đạt hiệu quả.                             
                                                                                                                                              Thanh Tùng

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE