Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

Truyền hình Mỹ Tho Truyền hình Mỹ Tho

Xem tất cả
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 08/02/2019(09-02)
Chương trình truyền hình thành phố Mỹ Tho ngày 01/02/2019(09-02)

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 71
  Tổng lượt truy cập: 907036

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
03/11/2014

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho trên 100 đại biểu là thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cán bộ tư pháp - hộ tịch các phường, xã thành phố Mỹ Tho.

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gồm 5 chương với 80 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; trong lập thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước; trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm…

Thông báo Thông báo

LIÊN KẾT WEBSITE LIÊN KẾT WEBSITE