Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng quý khách đến với Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho

Tìm kiếm Tìm kiếm

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 228
  Tổng lượt truy cập: 907605

Cán bộ công chức Cán bộ công chức

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố Mỹ Tho

Phòng Nội vụ

Trưởng phòng: Huỳnh Văn Mong

Điện thoại: (0273) 3873015

Email: huynhvanmong@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lê Văn Đẳng

Điện thoại: (0273) 3972442

Email: levandang@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lê Văn Hạnh

Điện thoại: (0273) 3872444

Email: levanhanh@tiengiang.gov.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trưởng phòng: Lương Văn Luận

Điện thoại: (0273) 3875827

Email: luongvanluan@tiengiang.gov.vn

 Phó Trưởng phòng: Huỳnh Trúc Bạch

Điện thoại: (0273) 3877774

Email: huynhtrucbach@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng Phòng: Trần Minh Đức

Điện thoại: (0273) 3877774

Email: tranminhduc@tiengiang.gov.vn

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: (0273) 3872402

Email: nthihoa@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tăng

Điện thoại: (0273) 3872402

Email: nguyenthanhtang@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lê Thanh Bình

Điện thoại: (0273) 3872402

Email:

 Phòng Văn hóa và Thông tin

Trưởng phòng: Ngô Minh Quân

Điện thoại: (0273) 3872224

Email: ngominhquan@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Võ Quí Quốc

Điện thoại: (0273) 3872225

Email: voquiquoc@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Võ Hoàng Sơn

Điện thoại: (0273) 3872225

Email: vohoangson@tiengiang.gov.vn

Phòng Y tế

Trưởng phòng: Nguyễn Minh Hùng

Điện thoại: (0273) 3971070

Email: nguyenminhhung@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lê Như Huỳnh

Điện thoại: (0273) 3971070

Email: lenhuhuynh@tiengiang.gov.vn

 

 

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Vinh Quang

Điện thoại: (0273) 3979389

nguyenthivinhquang@tiengiang.gov.vn

P Trưởng phòng: Phạm Thị Trúc Hương

Điện thoại: (0273) 3976471

phamthitruchuong@tiengiang.gov.vn

P Trưởng phòng: Nguyễn Văn Trung

Điện thoại: (0273) 3976457

Email: nguyenvantrung@tiengiang.gov.vn

Phòng Tư pháp

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Tâm

Điện thoại: (0273) 3872187

tranthithanhtam@tiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Thanh tra thành phố

Chánh Thanh tra: Trần Thị Thảo

Điện thoại: (0273) 3881477

Email: tranthithao@tiengiang.gov.vn

P.Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Điện thoại: (0273) 3872130

Email: nguyenthimythanh@tiengiang.gov.vn

PChánh Thanh tra: Võ Lâm Thời

Điện thoại: (0273) 3872130

Email: volamthoi@tiengiang.gov.vn

 Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trưởng phòng: Lê Văn Dũng

Điện thoại: (0273) 3874700

Email: levan_dung@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Đỗ Ngọc Bình

Điện thoại: (0273) 2200511

Email: dongocbinh@tiengiang.gov.vn

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố

Chánh Văn phòng: Phạm Văn Hiếu

Điện thoại: (0273) 3872141

Email: phamvanhieu@tiengiang.gov.vn

P.Chánh Văn phòng: Nguyễn Thanh Tâm

Điện thoại: (0273) 3883488

Email: thanhtamnguyen@tiengiang.gov.vn

P.Chánh Văn phòng: Nguyễn Tấn Đạt

Điện thoại: (0273) 3977293

Email: nguyentandat@tiengiang.gov.vn

Phòng Kinh tế

Trưởng phòng: Đinh Ngọc Tùng

Điện thoại: (0273) 3979299

Email: dinhngoctung@tiengiang.gov.vn

P.Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Tâm Đan

Điện thoại: (0273) 3875877

Email: nguyenthitamdan@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lùng

Điện thoại: (0273) 3875877

Email: nguyenvanlung@tiengiang.gov.vn

Phòng Quản lý đô thị

Phó Trưởng phòng: Võ Tấn Phát

Điện thoại: (0273) 3872389

Email: votanphat@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng Phòng: Đào Thanh Phong

Điện thoại: (0273) 3872389

Email: daothanhphong@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng Phòng: Phạm Hoàng Bảo

Điện thoại: (0273) 3872348

Email: phamhoangbao@tiengiang.gov.vn

Đài Truyền thanh - Truyền hình

Trưởng đài: Nguyễn Thành Lâm

Điện thoại: (0273) 3872227

Email: ngthanhlam@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng đài: Đỗ Hữu CHiến

Điện thoại: (0273) 3872227

Email: dohuuchien@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng đài: Nguyễn Nhất Thi

Điện thoại: (0273) 3872227

Email: nguyennhatthi@tiengiang.gov.vn

Trung tâm Văn hóa thành phố                        

Giám đốc: Nguyễn Văn Minh

Điện thoại: (0273) 3582299

Email: ng_vanminh@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thùy Linh

Điện thoại: (0273) 3975548

Email: ngthithuylinh@tiengiang.gov.vn

 

 

 

Trung tâm Thể dục Thể thao

Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Chi

Điện thoại: (0273) 3887891

Email: ngthikimchi@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Quang Khải

Điện thoại: (0273) 2221588

Email: tranquangkhai@tiengiang.gov.vn

 Phó Giám đốc: Hồ Hữu Hoàng

Điện thoại: (073) 3872212

Email: hohuuhoang@tiengiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất

Giám đốc: Lê Phi Vũ

Điện thoại: (0273) 3871360

Email: lephivu@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Linh Giang

Điện thoại: (0273) 3972472

Email: nguyenlinhgiang@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Võ Thanh Pha

Điện thoại: (0273) 3972472

Email: vothanhpha@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc:  Nguyễn Văn Diệu

Điện thoại: (0273) 3501454

Email: nguyenvandieu@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Thanh Dũng

Điện thoại: (0273) 3979930

Email: tranthanhdung@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thu Tâm

Điện thoại: (0273) 3501455

Email: nguyenthutam@tiengiang.gov.vn

Ban Quản lý chợ

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thanh Danh

Điện thoại: (0273) 3872216

Email: ngthanhdanh@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng ban: Đoàn Hương Giang

Điện thoại: (0273) 3872216

Email: doanhuonggiang@tiengiang.gov.vn

Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị

Giám đốc: Lê Kim Phương

Điện thoại: (0273) 3978699

Email: le_kimphuong@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Ngô Việt Thanh

Điện thoại: (0273) 3978699

Email: ngovietthanh@tiengiang.gov.vn

Các phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho

Ủy ban nhân dân phường 1

Chủ tịch: Bùi Thị An Hân

Điện thoại: (0273) 3872184

Email: buithianhan@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Lê Phước Hiển

Điện thoại: (0273) 3872184

Email: lephuochien@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 2

Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tòng

Điện thoại: (0273) 3872986

 Email: ngthanhtong@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Phạm Minh Trúc

Điện thoại: (0273) 3883832

Email: phamminhtruc@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 3

Chủ tịch: Huỳnh Phạm Ngọc Thủy

Điện thoại: (0273) 3972252

Email: huynhphamngocthuy@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Phạm Thị Huệ

Điện thoại: (0273) 3972252

Email: phamthihue@tiengiang.gov.vn

 

 

 

Ủy ban nhân dân phường 4

Chủ tịch: Lê Quốc Dũng

Điện thoại: (0273) 3872790

Email: lequocdung@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Dương Văn Học

Điện thoại: (0273) 3872790

Email: duongvanhoc@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Huỳnh Hữu Phúc

Điện thoại: (0273) 3872790

Email: hhuuphuc@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 5

Chủ tịch: Diệp Chánh Thanh

Điện thoại: (0273) 3872791

Email: diepchanhthanh@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết Đông

Điện thoại: (0273) 3883829

Email: nguyenthituyetdong@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Xuân Mai

Điện thoại: (0273) 3872791

Email: ngthixuanmai@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 6

Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Phượng

Điện thoại: (0273) 3873192

Email: nthikimphuong@tiengiang.gov.vn

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Tấn Thành

Email: ntthanh@tiengiang.gov.vn

 Điện thoại: (0273) 3873192

Phó Chủ tịch: Nguyễn Minh Tăng

Điện thoại: (0273) 3873192

Email: nguyenminhtang@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 7

Chủ tịch: Lê Minh Hòa

Điện thoại: (0273) 3581445

Email: leminhhoa@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tùng

Điện thoại: (0273) 3872193

Email: nvtung@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 8

Phó Chủ tịch: Cao Thị Thảo Dung

Điện thoại: (0273) 3850772

Email: caothithaodung@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Minh Tân

Điện thoại: (0273) 2470200

Email: nmtan@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 9

Chủ tịch: Nguyễn Văn Trí

Điện thoại: (0273) 3950047

Email: nguyenvantri@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Lê Thị Vũ Linh

Điện thoại: (0273) 3950047

Email: lethivulinh@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường 10

Chủ tịch: Lâm Văn Vũ

Điện thoại: (0273) 3955844

Email: lamvanvu@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Trần Quốc Việt

Điện thoại: (0273) 3858215

Email: tqviet@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân phường Tân Long  

Chủ tịch: Nguyễn Hồng Nghị

Điện thoại: (0273) 3852734

Email: nguyenhongnghi@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Lai Thanh Thủy

Điện thoại: (0273) 3852530

Email: laithanhthuy@tiengiang.gov.vn

 

 

 

Ủy ban nhân dân xã Đạo Thạnh

Chủ tịch: Ngô Quang Tín

Điện thoại: (0273) 3855692

Email: nghuutien@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Mai Tuấn Hải

Điện thoại: (0273) 3855692

Email: maituanhai@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Điện thoại: (0273) 3855692

Email: nguyenthingoctuyen@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân xã Trung An  

Chủ tịch: Trần Thị Lan Thanh

Điện thoại: (0273) 3869420

Email: tranthilanthanh@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Cao Trần Quốc Thịnh

Điện thoại: (0273) 3869420

Email: caotranquocthinh@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thanh Hòa

Điện thoại: (0273) 3869420

Email: nguyenthanhhoa@tiengigang.gov.vn

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phong  

Chủ tịch: Trương Anh Tuấn

Điện thoại: (0273) 3989189

Email: truonganhtuan@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Hùng

Điện thoại: (0273) 3989189

Email công vụ: nngochung@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Trương Ngọc Yến

Điện thoại: (0273) 3989189

Email công vụ: truongngocyen@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Chánh  

Chủ tịch: Đào Ngọc Thi

Điện thoại: (0273) 3850145

Email: mytho.xtmc@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Doãn Thị Hồng Mai

Điện thoại: (0273) 3850145

Email: doanthihongmai@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh  

Chủ tịch: Huỳnh Thanh Dũng

Điện thoại: (0273) 3893072

Email: hthanhdung@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Sơn Hùng

Điện thoại: (0273) 3893072

Email: nguyensonhung@tiengiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn  

Chủ tịch: Nguyễn Văn Phong

Điện thoại: (0273) 3895300

Email: nvphong@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Phương Thủy

Điện thoại: (0273) 3895300

Email: nguyenthiphuongthuy@tiengiang.gov.vn