CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Văn bản
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Loại văn bản:
Từ ngày: Pick a date
Đến ngày: Pick a date
Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tải về
2919/UBND-VP Về việc nạo vét các tuyến đò chèo trên địa bàn xã Thới Sơn
2916/UBND-VP Về việc tham mưu trả lời ý kiến phản hồi của dư luận xã hội theo nội dung yêu cầu của Ban Tuyên giáo Thành ủy tại Công văn số 296-CV/BTG ngày 27 tháng 4 năm 2017
2912/UBND-PNV Về việc lập hồ sơ thực hiện Quy chế dân chủ theo Công văn số 2436/UBND-VP của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho
2911/UBND-VP Về việc giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2017
2908/UBND-VP Về việc tham mưu kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017
2900/UBND-VP Về việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
2898/UBND-VP Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ
2896/UBND-CA Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1974/UBND-NC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
2895/UBND-CA Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1975/UBND-NC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
2894/UBND-VP Về việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
2893/UBND-VP Về việc nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
2886/UBND-VP Về việc hạn chế tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài để khai thác hải sản
2885/UBND-VP Về việc trích 2% kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải tỏa đối với phần diện tích đóng góp dưới 10% các khu LIAs thuộc dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho
2883/UBND-VP Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
2868/UBND-VP Về việc thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017
2866/UBND-VP Về việc giao chỉ tiêu vốn xây dựng cơ bản năm 2017 đầu tư xây dựng nông thôn mới
2864/UBND - VP vv kiểm tra đề xuất giải quyết kiến nghị của cử tri phường 5
2860/UBND-VP Về việc thực hiện kế hoạch xử lý nợ đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trong quý II nam 2017
2853/UBND-VP Về việc hướng dẫn khung lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa vụ hè thu năm 2017
2852/UBND-VP Về việc giao chỉ tiêu vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 (vốn sự nghiệp)
Đầu trang  Trước   3 4 5 6 7   Sau  Cuối trang