CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Văn bản
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Loại văn bản:
Từ ngày: Pick a date
Đến ngày: Pick a date
Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tải về
4031/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
1635/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phố Mỹ Tho
2648/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho
1738/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện việc đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
1600/QĐ-UBND Quyết định về việc tạm giao các chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2017 cho các ngành và phường xã, thành phố Mỹ Tho
46/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2017
16938/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016
15131/QĐ-UBND Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử thuộc phạm vi triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho
8172/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân phường xã trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
02/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho
5072/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2016 - 2020
358/UBND-VP Về việc thực hiện Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang
2912/TB-UBND Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho tại cuộc họp thông qua hồ sơ 3 công trình: nhà văn hóa ấp Mỹ Lương, nhà văn hóa ấp Mỹ Phú, trụ sở làm việc Phòng Giáo dục và Đào tạo
11218/QĐ-UBND Về việc tái công nhận đơn vị phường 7, thành phố Mỹ Tho không có trẻ em làm trái pháp luật năm 2014
11217/QĐ-UBND Về việc tái công nhận đơn vị phường 9, thành phố Mỹ Tho không có trẻ em làm trái pháp luật năm 2014
11216/QĐ-UBND Về việc tái công nhận đơn vị phường 10, thành phố Mỹ Tho không có trẻ em làm trái pháp luật năm 2014
8785/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Hệ thống chiếu sáng đường Một Quang , thành phố Mỹ Tho
8779/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: xây mới trạm y tế phường 7, thành phố Mỹ Tho
5114/QĐ-UBND Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình nâng cấp, cải tạo đường khu phố 12, phường 6, thành phố Mỹ Tho, hạng mục: giao thông, thoát nước, cấp nước, điện chiếu sáng
4928/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu sửa chữa Đài Truyền thanh - Truyền hình, Ban quản lý chợ, Phòng LĐTBXH, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Mỹ Tho thuộc công trình sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan
Đầu trang Trước  1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang