CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Văn bản
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Loại văn bản:
Từ ngày: Pick a date
Đến ngày: Pick a date
Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tải về
2434/UBND-VP Về việc vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu trên phần mềm VILIS hoặc phần mềm một cửa điện tử
1738/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện việc đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
1838/KH-UBND Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2017
1600/QĐ-UBND Quyết định về việc tạm giao các chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2017 cho các ngành và phường xã, thành phố Mỹ Tho
01/NQLT-HĐND-UBND-UBMTTQ Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho
158/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản
331/TNMT V/v triển khai thực hiện Nghị định số 158/2016/NĐ-CP
46/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2017
253/CT-UBND Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
16938/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016
8556/UBND-VP Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang
70/CT-UBND Chỉ thị về việc đảm bảo an ninh, trật tự năm 2017 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
15131/QĐ-UBND Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử thuộc phạm vi triển khai của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho
6199/KH-UBND Kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
14/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
8172/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân phường xã trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
02/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho
7461/TB-UBND Thông báo về việc phát hành văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy
91/2015/QH13 Bộ luật dân sự 2015
06-NQ/TU Về lãnh đạo, quản lý hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn thành phố Mỹ Tho
Đầu trang Trước  1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang