CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Thành phố Mỹ Tho tiếp nhận trên 116.380 hồ sơ thủ tục hành chính

Từ đầu năm 2017 đến nay, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ở TP Mỹ Tho tiếp tục có những bước chuyển biến mới. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được tăng cường, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Mỹ Tho.

Tính đến cuối tháng 5 năm 2017, UBND TP Mỹ Tho và UBND 17 phường, xã tiếp nhận 116.383 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND TP Mỹ Tho có 63.273 hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường có tổng số 53.110 hồ sơ; và đã giải quyết 116.008 hồ sơ đúng hạn, 375 hồ sơ đang giải quyết, 27 hồ sơ quá hạn thuộc lĩnh vực đất đai. 

                                                                              Nhất Thi

Tin liên quan