CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Thành phố Mỹ Tho tập trung thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2017

Từ đầu năm 2017 đến nay, Phòng Tư pháp thành phố và UBND 17 phường, xã luôn tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

Cụ thể đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện phối hợp rà soát thủ tục hành chính, quy định hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo đúng quy định; cập nhật, công khai thủ tục hành chính trong các quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đã được công bố theo quy định; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ; kịp thời khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính…

Nhất Thi

Tin liên quan