CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Mỹ Tho khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày 9 tháng 5 năm 2013, Hội đồng nhân dân thành phố Mỹ Tho khóa X tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Mỹ Tho từ năm 2010 đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tại kỳ họp, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho trình tờ trình và báo cáo tóm tắt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Mỹ Tho từ năm 2010 đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung của Đồ án như: việc quy hoạch phải phù hợp với các dự án của thành phố đang triển khai thực hiện; cần quy hoạch nghĩa trang nhân dân và khu vực xử lý rác thải tại vị trí phù hợp; phân khu quy hoạch phải gắn với quốc phòng an ninh…

Kỳ họp thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho từ năm 2010 đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Cũng tại kỳ họp nầy, Hội đồng nhân dân thành phố Mỹ Tho khóa X miễn nhiệm một ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (do chuyển công tác) và bầu bổ sung ông Ngô Quang Tín – Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố làm ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
Tin liên quan