CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Lấy ý kiến đóng góp đồ án quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 23 tháng 4 năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho tổ chức cuộc họp bất thường để cho ý kiến về nội dung của đồ án quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày nội dung đồ án, Ban thường vụ Thành ủy Mỹ Tho đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung các vấn đề: nên nghiên cứu vị trí quy hoạch trung tâm hành chính thành phố Mỹ Tho; quy hoạch phải phù hợp với các dự án của thành phố đang triển khai thực hiện; cần quy hoạch nghĩa trang nhân dân và khu vực xử lý rác thải tại vị trí phù hợp; phân khu quy hoạch phải gắn với quốc phòng an ninh; quy hoạch nên quan tâm đến phương án xử lý thoát nước và vệ sinh môi trừơng…

Ông Hùynh Đức Minh - Bí thư Thành ủy Mỹ Tho thống nhất với nội dung đồ án, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh đồ án để trình Hội đồng nhân dân thành phố Mỹ Tho xem xét thông qua.
 
Theo Dự thảo đồ án quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, phạm vi nghiên cứu trực tiếp quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho có diện tích tự nhiên trên 12.298 ha được định hướng phát triển đô thị theo cấu trúc đô thị tập trung, hướng tâm và đường vành đai mở, hình thành 5 khu đô thị gồm: khu đô thị trung tâm, khu đô thị công nghiệp phía Tây, khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Tây Bắc, khu đô thị hành chính mới phía Đông Bắc và khu đô thị công nghiệp - thương mại - dịch vụ phía Đông.
 
Quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho còn định hướng không gian hệ thống các trung tâm chuyên ngành, không gian phân bố dân cư, hệ thống các khu công nghiệp, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, định hướng quy hoạch sử dụng đất toàn đô thị, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật….
 
Tin liên quan