CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Thông báo về niêm yết công khai và tổ chức lấy ý kiến đối với Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Mỹ Tho

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT- BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Để có cơ sở pháp lý cho giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thực hiện tổ chức công khai và lấy ý kiến đối với Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Mỹ Tho trên trang mạng điện tử của thành phố trong thời gian 30 ngày gồm:

- Bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Mỹ Tho.

- Báo cáo thuyết minh tóm tắt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Mỹ Tho

Theo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Mỹ Tho thì diện tích đất nông nghiệp của thành phố là 4.077,09 ha, đất phi nông nghiệp: 4.146,98 ha, trong đó sẽ có 686,30 ha diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp, tổng diện tích đất thu hồi đến năm 2020 theo quy hoạch là 550,39 ha: Thu hồi đất nông nghiệp là 493,43 ha, đất phi nông nghiệp là 56,95 ha.

Nay Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho thông báo công khai đến 11 phường và 6 xã để thông tin tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố để tham gia đóng góp ý kiến đối với Quy hoạch sử dụng đất đến năm năm 2020 của thành phố. Những ý kiến đóng góp (nếu có) đề nghị gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Mỹ Tho (địa chỉ: số 330, Ấp Bắc, Phường 5, thành phố Mỹ Tho) thời gian trước ngày 30 tháng 04 năm 2017.

Tin liên quan