CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Thành phố Mỹ Tho tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013

Ngày 8 tháng 01 năm 2013, Ban Tuyên giáo Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013. Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Mỹ Tho và cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tập trung tuyên truyền và tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, kế hoạch chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Thông tri 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của các chỉ thị, nghị quyết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền được Ban Tuyên giáo Thành ủy, các ngành, đoàn thể thành phố Mỹ Tho và cơ sởđảng tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, tạo sự quan tâm của nội bộ và các tầng lớp nhân dân, đồng thời tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, phát động các cuộc vận động, các phong trào của thành phố, góp phần ổn định tư tưởng, chính trị, cổ vũ phát triển kinh tế xã hội, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương của Đảng , chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin liên quan