CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Mỹ Tho lần thứ 20

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) lần thứ 20 mở rộng để tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Trong năm 2013, Đảng bộ, chính quyền thành phố Mỹ Tho thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó: tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) đạt 5.412 tỷ đồng, tăng 12,51% so cùng kỳ năm 2012; giá trị sản xuất đạt 14.680 tỷ đồng, tăng 13,7% so cùng kỳ; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 3.558 tỷ đồng, đạt 110,7% so kế hoạch, chiếm 34,26%/GDP; Tổng thu ngân sách năm 2013 trên 290 tỷ đồng, đạt 97,65% kế hoạch;tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên 0,81%/năm; giải quyết việc làm mới cho 5.654 lao động đạt 102% so kế hoạch; xuất khẩu lao động đạt 94,11% so với chỉ tiêu; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị 2,45%; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; thu nhập bình quân đầu người 55,9 triệu đồng/người/năm.

Năm 2013, công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản tiếp tục được thành phố quan tâm đầu tư; công tác giáo dục được tiếp tục duy trì, ngành y tế có nhiều cố gắng trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo, bộ máy chính quyền được quan tâm củng cố, các tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị ổn định, có trên 95% cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh; có trên 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên; phát triển 173 đảng viên mới, đạt 144,2% so Nghị quyết.

Tại hội nghị, đại biểu còn tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố và cơ sở về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh trong năm 2013; đề xuất những giải pháp nhằm khuyến khích hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, công tác triển khai phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, công tác đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trong năm 2014.

Trên cơ sở kết quả đạt được của nửa nhiệm kỳ và của năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho xác định mục tiêu tổng quát của năm 2014 là: phấn đấu giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung về xây dựng thành phố Mỹ Tho đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện Chương trình phát triển đô thị của thành phố Mỹ Tho gắn với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và các tiêu chí đô thị loại I theo Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy Tiền Giang. Theo đó, Thành phố Mỹ Tho phấn đấu đạt tổng mức lưu chuyển bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 12,5-13% so năm 2013; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 11,8-12% so với năm 2013; hòan thành 100% chỉ tiêu giao quân; khẩn trương hoàn thành các công trình hiện đang thực hiện và những công trình thi công chuyển tiếp; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, duy tu, bảo dưỡng; phát triển giao thông nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới, xây dựng hạ tầng cơ sở thành phố đồng bộ với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, phấn đấu năm 2014 giải quyết việc làm cho từ 1.000- 1800 lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 41%; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống còn 2,2%; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,61% (theo chuẩn mới); Tiếp tục củng cố nâng chất tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phấn đấu cuối năm 2014 có từ 90% trở lên cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh; có trên 98% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Tin liên quan