CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Thành phố Mỹ Tho tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XI


Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Thành uỷ Mỹ Tho tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) do Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì. Phía đầu cầu trực tuyến của thành phố Mỹ Tho có trên 400 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của thành phố và các phường, xã tham dự hội nghị.

Trong hai ngày (30, 31/12/2013), các đại biểu được quán triệt và triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 ( khoá XI) gồm: Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, tòan diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận về việc “Hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” trình Quốc hội thông qua.

Việc tổ chức Hội nghị trực tuyến để quán triệt các Nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương 8 khóa XI do Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì được thực hiện theo tinh thần đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả.
 
Tin liên quan