CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Triển khai chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” năm 2017 giai đoạn (2016 - 2018)

Ngày 20/4/2017, UBND TP Mỹ Tho tổ chức hội nghị triển khai Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” năm 2017, giai đoạn (2016 - 2018).

Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn (2016 - 2018) có các nội dung, chỉ tiêu thi đua như: 100% ấp có tổ chức Hội nông dân thực hiện tốt các nội dung chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; phấn đấu có từ 80% trở lên số hộ nông dân tham gia đăng ký danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; cuối năm bình xét, phấn đấu có từ 70% trở lên số hộ nông dân đăng ký được công nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp cơ sở; phối hợp các ngành có liên quan tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân; thực hiện tốt công tác phối hợp các ngành mở các lớp dạy nghề, giải quyết việc làm cho nông dân; tham gia thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới....

Việc triển khai Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” năm 2017, giai đoạn (2016 - 2018) nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của chuyên đề, tạo nguồn lực để tái cấu trúc ngành nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP Mỹ Tho. Đồng thời, giúp hội viên nông dân đoàn kết giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

  Thanh Liêm

Tin liên quan