CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Các cấp công đoàn thành phố Mỹ Tho triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 -2020

Liên đoàn lao động thành phố Mỹ Tho vừa triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020.

Theo đó, từ nay đến năm 2020, các cấp công đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động thành phố Mỹ Tho tập trung các hoạt động như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh, những hành động thiết thực đóng góp vào thực hiện tăng trưởng xanh; tham gia với cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức triển khai, thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; vận động đoàn viên và công nhân viên chức lao động tham gia với cơ quan, doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường; phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động tổ chức phát động và thực hiện các cuộc vận động “Lối sống xanh”, “Xanh hóa sản xuất” và phong trào 3T “Tiết kiệm – Tái chế – Tái sử dụng”; đưa các tiêu chuẩn về thực hiện lối sống văn minh, tiêu dùng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường vào tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức phong trào xanh hóa cơ quan, doanh nghiệp, trồng cây xanh, vườn hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong cơ quan, doanh nghiệp; lồng ghép kiến thức về tăng trưởng xanh và năng lượng vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động; tham gia các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững...

Nhất Thi

Tin liên quan